2021.01.26 - Nowości wydawnicze Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN

Przegląd Archeologiczny, Tom 68 (2020)

SPIS TREŚCI – CONTENTS

ARTYKUŁY – ARTICLES

Arnold LEBEUF, The origin of the Tzolkin and the Long Count: Hans Ludendorff was right (5)

Tomasz GRALAK, O działaniach parateatralnych w epoce brązu (17)
On paratheatrical activities in the Bronze Age (32)

Ulana GOCMAN, Evaluation of the animal husbandry economy and meat consumption in the early and classical developmental phases of the Lusatian culture in Witów, site 1, Koszyce commune (47)

Aneta BUCHNER, Ewa BUGAJ, The spatial and functional structure of the settlement from the Early Iron Age in Milejowice, site 19, district Wrocław, in the social aspect (73)

Anna GŁÓD, Między starożytnością a średniowieczem – problem rekonstrukcji struktur społecznych. Na marginesie periodyku „Studia Academica Šumenensia”, t. I-V 2014-2018 (99)
Between Antiquity and the Middle Ages: The problem of reconstructing social structures. Remarks regarding the journal “Studia Academica Šumenensia”, vol. I-V, 2014-2018 (109)

Michał KARA, Polish historiography and archaeology on the mechanisms behind the formation of the Piasts’ regnum (121)

Mikołaj KOSTYRKO, Kinga ZAMELSKA-MONCZAK, Biografia krajobrazu zbiegu Noteci do Warty w perspektywie archeologicznej interpretacji danych teledetekcyjnych (137)
A landscape biography of the Noteć river’s confluence into the Warta: an archaeological  interpretation based on remote sensing data (154)

Paweł SZCZEPANIK, Wczesnośredniowieczne maski Słowian. Obrazy zmarłych, bogów, czy rekwizyty rytualne? (163)
Early medieval masks of the Slavs: Images of the dead, the gods – or ritual props? (176)

Mateusz OSIADACZ, The virtual reconstruction of an Early Medieval folded sickle from Nasielsk (187)

Jacek LECH, Borownia. Prehistoryczna kopalnia krzemienia pasiastego z Listy światowego dziedzictwa (199)
Borownia. The prehistoric striped flint mine from the World Heritage List (248)

Barbara NIEZABITOWSKA-WIŚNIEWSKA, Jerzy NITYCHORUK, Tadeusz WIŚNIEWSKI,  Maciej T. KRAJCARZ, Czy Piekiełko koło Tomaszowa Lubelskiego jest stanowiskiem  archeologicznym? Wyniki badań geologicznych, archiwalnych i archeologicznych (277)
Is Piekiełko near Tomaszów Lubelski an archaeological site? The results of geological,  archival, and archaeological research (300)

Paweł M. POGODZIŃSKI, Bartosz ŚWIĄTKOWSKI, Joanna PIĄTKOWSKA-MAŁECKA, Iwona MIŚKOWICZ, Grzegorz SKRZYŃSKI, Monika BADURA, Alicja JURGIELEWICZ, Wczesnośredniowieczne osadnictwo, gospodarka i eksploatacja środowiska przyrodniczego w rejonie Ziemi Puckiej na przykładzie badań w Błądzikowie (st. 7) (315)
The early medieval settlement, economy, and exploitation of the natural environment in the Puck Land based on the example of research in Błądzikowo (site 7) (338)

 

RECENZJE – REVIEWS

Grzegorz Kiarszys, Atomowi żołnierze wolności. Archeologia magazynów atomowych w Polsce (Dawid Kobiałka) (359)

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.