2016.10.05 - Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki znak sprawy: ZDN/IAIEPAN/W/21/16

Wrocław , 05.10.2016                                                                                                      (miejscowość, data)

INFORMACJA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI

Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/21/16

 

Zgodnie z treścią art. 30 d ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. r 96, poz. 615 z późn. zm.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (50-118), ul. Więzienna 6, zwany dalej Zamawiającym, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki w zakresie:

 

skład, łamanie, przygotowanie do druku tekstów specjalistycznych, plansz, planów rekonstrukcyjnych, plansz reprodukcyjnych, wykonanie okładek do Atlasu historycznego miast polskich t. IV: Śląsk, zesz. 13: Wrocław o obj. 50 ark.wyd. w formacie B3

 

   dla następujących Wykonawców:

 

VIA NOVA Elżbieta Klimek, ul. Włodkowica 11, 50-072 Wrocław

 

Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zm.), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8a tej ustawy.

 

                                                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                        Kierownik Zamawiającego

                                                                                                           Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.