2016.09.15 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/20/16 na usługę prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/20/16 na usługę, prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Wrocław dn. 15.09.2016 r.

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

                       

 

Adresat:   wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/20/16 na usługę, prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

1. Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/20/16 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

 

Oferta nr 1 Wykonawcy: STUDIO TSB, ul. Karłowicza 38, 51-610 Wrocław


Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

kryterium nr 1 – cena –  5 pkt, kryterium nr 2 – jakość – 5 pkt, kryterium nr 3 – czas realizacji – 5 pkt, łącznie 15 pkt.

 

2. Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: STUDIO TSB specjalizuje się w tego typu wielkoformatowych, niestandardowych publikacjach, które charakteryzują się wysoką jakością, ponadto współpracowało w ubiegłych latach przy druku innych zeszytów Atlasów historycznych miast Polski. Na wyborze oferty zaważył czas realizacji– do końca 2016 r.

 

3.  Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 2: VIA NOVA Elżbieta Klimek, ul. Włodkowica 11, 50-072 Wrocław; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 5 pkt, kryterium nr 2 – jakość5 pkt, kryterium nr 3 – czas realizacji – 0 pkt, łącznie 10 pkt

                                                                   

 

 

Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

                                                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                        Kierownik Zamawiającego

                                                                                               Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.