2016.09.01 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/20/17

01.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI

Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/20/17

 

 

Zgodnie z treścią art. 30a ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2045 ze zm.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (50-118), ul. Więzienna 6, zwany dalej Zamawiającym, zawiadamia o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki w następującym zakresie:

a) opracowanie graficzne, redakcyjne, skład, łamanie, przygotowanie do druku tekstów specjalistycznych (32,6 ark. wyd.) do Atlasów historycznych miast polskich t. IV: Śląsk, zesz. 7: Milicz, zesz. 10: Strzelin, zesz. 14 Jelenia Góra oraz projekty okładek

b) opracowanie graficzne, redakcyjne, skład, łamanie, przygotowanie do druku 190 plansz, planów rekonstrukcyjnych, plansz reprodukcyjnych do zesz. 7: Milicz, zesz. 10: Strzelin, zesz. 14 Jelenia Góra oraz zesz. 13: Wrocław

 

Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia (termin, miejsce i sposób składania ofert, wymagania w stosunku do Wykonawców, kryteria oceny ofert itd.) określa zamieszczone wraz z ogłoszeniem Zapytanie ofertowe wraz załącznikami.

 Uprzejmie zapraszamy Wykonawców spełniających wszystkie wymagania określone w ww. dokumentach do składania ofert - najpóźniej do godz. 12.00 dnia 12.09.2016 r.

 

 

      Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zm.), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8a tej ustawy.

 

                                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                        Kierownik Zamawiającego

                                                                        Prof. dr hab. Sławomir Moździoch
Do pobrania:
Ogłoszenie
Zał.1 Druk ofert
Zal. 2 Zapytanie ofertowe
Zał. 3 Projekt umowy

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.