2016.02.17 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/3/16

OGŁOSZENIE

O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI

Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/3/16

 

 

1. Zgodnie z treścią art. 30a ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 ze zm.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (50-118), ul. Więzienna 6, zwany dalej Zamawiającym, zawiadamia
o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki w następującym zakresie:

Dostawa następującej publikacji:

 

„Przegląd Archeologiczny”, tom 63 (2015)

- wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego.

 

2. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia (termin, miejsce i sposób składania ofert, wymagania w stosunku do Wykonawców, kryteria oceny ofert itd.) określają zamieszczone wraz z ogłoszeniem Zapytanie ofertowe wraz załącznikami.

3. Uprzejmie Zapraszamy Wykonawców spełniających wszystkie wymagania określone w ww. dokumentach do składania ofert - najpóźniej do godz. 12.00 dnia 29.02.2016 r.

3. Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8a tej ustawy.

 

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                         Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch


Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Druk oferty
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Wykaz portfolia

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.