2015.11.19 - Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE I REGULAMIN PRZETARGU NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO

 

OGŁOSZENIE I REGULAMIN PRZETARGU

NA NAJEM POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH  

o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO











 ściągnij 



 


 

Załączniki do Regulaminu do ściągnięcia:

 

Ściągnij:

Załącznik nr  1 - Informacje o lokalu przeznaczonym do wynajmu.
Załącznik nr  2 - Wzór oferty przetargowej.
Załącznik  nr  3 -  Oświadczenie dotyczące doświadczenia zawodowego Oferenta i oferowanej koncepcji i                            sposobu użytkowania wynajętego lokalu.
Załącznik  nr  4 -  Oświadczenie Oferenta o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w przetargu, nie podleganiu wykluczeniu i o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. 
Załącznik nr  6 -  Wzór umowy najmu lokalu.
Załącznik nr  7 -  Poświadczenie odbycia wizji lokalnej.
Załącznik  nr  8 -  Wytyczne Organizatora dotyczące treści aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się przez Najemcę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

 

 

 

                                                                     Zatwierdzam

                                                                        Dyrektor IAiE PAN

 

 

 

 

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.