2015.11.19 - Konferencja naukowa „Lepszy sułtański turban niż papieska tiara – o relacjach Greków ze światem".

Instytut Historyczny UWr i Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności organizuje IV Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencko-doktorancką Konferencję Mediterranistyczną oraz Ogólnopolską Konferencję Naukową „Relacje Greków ze światem”, które odbędą się w dniach 19-20 XI 2015 r. w Sali audytoryjnej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Tegoroczne wydarzenie odbywać się będzie pod hasłem: „Lepszy sułtański turban niż papieska tiara – o relacjach Greków ze światem”. Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojęte relacje Greków z innymi nacjami i państwami – od stosunków poleis okresu klasycznego z Persją oraz Macedonią przez postawę Hellenów wobec panowania rzymskiego po czasy Cesarstwa Bizantyjskiego i skutków jego położenia między Europą zachodnią a światem islamu.Plan IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-doktoranckiej Konferencji Mediterranistycznej
oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Relacje Greków ze światem”
19-20 XI 2015 Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Więzienna 6, Wrocław
1 DZIEŃ – 19 XI 2015
9:00 – Uroczyste otwarcie konferencji z udziałem prof. K. Nawotki, dr hab. F. Wolańskiego i dr I. Wypijewskiego
9:15 – Panel I – Grecy niepodlegli i Grecy w ramach innych państw
9:20-10:20 – panel ekspercki
9:20 – wystąpienie otwierające prof. K. Nawotki
9:40 – wystąpienie dr hab. prof. UJ S. Sprawskiego - Hypekooi w Gracji epoki klasycznej. Pomiędzy wolnością a zależnością
10:00 – dyskusja
10:20-12:20 - panel studencko-doktorancki
10:20 – Maciej Musiał - Postawa ludności greckiej w trakcie buntu Seleucji nad Tygrysem w latach 35-41 n.e.
10:40 – Tomasz Sińczak - Traktat pokojowy Filipa Araba i Szapura I – fundament protobizantyjskiej polityki wschodniej
11:00 – Łukasz Szeląg - Beoci wobec ataku Persów – zdrada czy rozsądna polityka?
11:20 – 12:05 – dyskusja
12:05 – 12:20 – przerwa
12:20 – Panel II – Kto to jest Grek?
12.20-13:20 – panel ekspercki
12.20 – wystąpienie dr hab. J. Rzepki – Jak nie być Grekiem?
12.40 – wystąpienia dr hab. prof. UWr. G. Malinowskiego – Grecy w diasporze, czy może Polacy, Rusini, Moskale greckiego pochodzenia - z dziejów greckiej imigracji w dawnej Rzeczypospolitej i Rosji
13.00 – 13:20 – dyskusja
13:20 – panel studencko-doktorancki
13.20 – Zdzisław Koczarski - Perfidia Graecorum, czyli literacki obraz nienawiści krzyżowców

13.40 – Krzysztof Sacała – Nadbudowa warstwą kulturową procesu historycznego. Dla poznania tożsamości greckiego emigranta w Rzeczpospolitej w XVI wieku
14:00 – Marcin Męcina - Miseria Rome. O Deus, quid tu facis, Romana olim gloria?
14:20 – Mariola Sobolewska - Poszukiwanie współczesnej tożsamości greckiej w twórczości poetyckiej Konstandinosa Kawafisa (1863 – 1933)
14.40 – 15.25 - dyskusja
15.25 – przerwa obiadowa
16.45 – warsztaty z dr Małgorzatą Zadką - Greckie pismo przed alfabetem - praktyczny poradnik
2 DZIEŃ – 20 XI 2015
9:00 – Panel III – Recepcja kultury i społeczeństwa greckiego wśród innych ludów
9:10-10:10 – panel ekspercki
9:10 – 9:30 – wystąpienie dr hab. prof. UWr. J. Pigonia – Imitatio Homeri. Monolog Eneasza w I księdze „Eneidy”
9:30 – 9:50 – wystąpienie dr hab. R. Rosoła – Alfabet grecki na Bliskim Wschodzie
9:50-10:10 – dyskusja
10.10 – panel studencki
10.10 – Gabriela Gajda - Recepcja mitu o Gorgonie i Perseuszu dokonana przez pisarzy rzymskich
10.30 – Katarzyna Bach - Walka świętego ze smokiem – wpływy literatury i mitologii greckiej na „Acta Philippi”
10.50 – 11.10 – dyskusja
11:10 – Barbara Kokurewicz - Krople greckości w orientalnym świecie, czyli świątynie wolnostojące w Sańczi w Indiach
11.30 – Agnieszka Pawlak - Rzeźba greko-buddyjska w Chinach i Japonii, czyli poszukiwanie śladów wpływów greckiej sztuki w najdalszych zakątkach świata
11.40 – 12:00 – dyskusja
12:00 – 12:10 – przerwa
12.10 – Panel IV - Grecy w czasach zagrożenia i panowania tureckiego

12.10 – wystąpienie prof. M. Dymarskiego - Dziedzictwo czasów osmańskich w niepodległej Grecji
12:55 – dyskusja
13.10 – zakończenie konferencjiMenü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.