2015.10.26 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/WR/16/15 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Wrocław dn. 26.10.2015 r.


Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

                       Adresat:   wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/WR/16/15  na dostawę  publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

1.  Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/WR/16/15  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

     Oferta nr 3 Wykonawcy: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz; ul. Zwycięstwa 10;

15-703 BIAŁYSTOK

Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:

kryterium nr 1 – cena – 70 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 25,5 pkt, łącznie 95,5 pkt.

 

2. Uzasadnienie wyboru  najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie ok. 5 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

3.  Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:

     Oferta nr 1: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy; ul. Pułaskiego 6/10; 26-600 RADOM, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 34,55 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 25,5 pkt., łącznie 60,05 pkt.

     Oferta nr 2: Agencja Reklamowa TOP; ul. Toruńska 148; 87-800 WŁOCŁAWEK, oferta uzyskała:   kryterium nr 1 – cena – 52,92 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 25,5 pkt., łącznie 78,42 pkt.

     Oferta nr 4: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN; ul. Lelewela 4; 53-505 WROCŁAW, oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 26,91 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 26 pkt., łącznie 52,91 pkt.

 

 

Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                                    Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.