2014.12.02 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAE PAN/W/7/14

OGŁOSZENIE 
O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI 
Znak sprawy: ZDN/IAE PAN/W/7/14

1. Zgodnie z treścią art. 30a ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. r 96, poz. 615 z późn. zm.), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu, ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3441608, faks 071 3443352, zawiadamia o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki w następującym zakresie:
Dostawa następującej  publikacji:
książka: D. Adamska, A. Latocha, D. Nowakowski, A. Paroń, M. Siehankiewicz, R. Sikorski, Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński, Wrocław 2014; ISBN 978-83-63760-36-6
   
wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego.

2. Wszystkie warunki realizacji przedmiotowego zamówienia (termin, miejsce i sposób  składania ofert, wymagania w stosunku do Wykonawców, kryteria oceny ofert, itd.), określają zamieszczone wraz z ogłoszeniem Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami.
3. Uprzejmie Zapraszamy Wykonawców spełniających wszystkie wymagania określone w ww. dokumentach do składania ofert - najpóźniej do godz. 12.00 dnia 10.12.2014r.
4. Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zm.), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8a tej ustawy.

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Druk oferty
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Wykaz portfolia

Menü

 
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Zentrum für die Erforschung der Kultur der Spätantike  und des Frühmittelalters
 
 
 
  Suche
Institut für Archäologie und Ethnologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.