2022.12.05 - Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości

Przedmiot najmu: dwa pomieszczenia usługowe w amfiladzie, zlokalizowane na parterze zabytkowego budynku położonego we Wrocławiu przy ulicy Więziennej 6.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN stosownie do treści art. 76 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1796) ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości

 

PRZEDMIOT NAJMU

• Dwa pomieszczenia usługowe w amfiladzie, zlokalizowane na parterze zabytkowego budynku położonego we Wrocławiu przy ulicy Więziennej 6. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem najmu posadowione są na działce o numerze ewidencyjnym 46, obręb ewidencyjny Stare Miasto.

• Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów teren jest sklasyfikowany jako tereny zabudowane – Bi).

• Działka stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wieczystym Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00105774/2.

• Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

• Dział III wyżej opisanej księgi wieczystej zawiera wpis o ustawowym prawie pierwokupu na rzecz Gminy Wrocław w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

• Dział IV wyżej opisanej księgi wieczystej nie zawiera wpisów.

• Okres najmu: 180 dni

• Termin wypowiedzenia - jeden miesiąc.

• Cel najmu: działalność biurowa, usługowa, usługi związane z turystyką.

 

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest wyceniana nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustanowiony uchwałą nr L/1753/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru Starego Miasta – rejon Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem 8UN-UC-M-ZK – kwartał urbanistyczny z podstawowym przeznaczeniem pod usługi nauki i szkolnictwa wyższego, usługi centrotwórcze, mieszkalnictwo i zieleń komponowaną we wnętrzu kwartału.

Decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego pod nr A/2797/169.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Formularz zgłoszenia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym
3. Regulamin przetargów oraz rokowań na najem i dzierżawę nieruchomości Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
4. Regulamin pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na wynajem i wydzierżawianie nieruchomości Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
5. Projekt umowy najmu pomieszczeń

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.