2022.04.25 - Call for Presentations! Zapraszamy do udziału w Piątym Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON, Wrocław, 21-23 września 2022 r.

Tytuł tegorocznego spotkania to „Z miłości do wysokich temperatur – Studia nad ceramiką i szkłem zabytkowym”. Szczegóły wydarzenia

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN

oraz

Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 zaprasza do udziału w Piątym Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON, pt.:

„Z miłości do wysokich temperatur – Studia nad ceramiką i szkłem  zabytkowym

Wrocław, 21-23 września 2022 r.

 

Celem Sympozjum jest skupienie przedstawicieli różnych dziedzin nauki, których zainteresowania badawcze koncentrują się na ceramice i szkle zabytkowym. Znaleziska ceramiki i szkła, powszechnie występujące na stanowiskach archeologicznych, stanowią bowiem niebywale cenne źródło do badań nad zagadnieniem wytwórczości, użytkowania i znaczenia wyrobów z tych surowców na przestrzeni dziejów. Na gruncie badań interdyscyplinarnych często zauważalny jest brak dogodnej płaszczyzny porozumienia, co związane jest z niedostateczną ilością spotkań naukowych, w trakcie których badacze mogliby wymieniać się doświadczeniami. Niniejsze Sympozjum ma na celu wypełnienie tej luki. Bezpośrednie rozmowy uczestników w trakcie konferencji, jak i w trakcie imprez jej towarzyszących, zaowocują nie tylko wymianą doświadczeń, lecz także nawiązaniem bliższych kontaktów na polu międzynarodowej współpracy naukowej. Szeroki pod względem tematycznym zakres Piątego Sympozjum niewątpliwie pozwoli na  interdyscyplinarny charakter konferencji i wymianę doświadczeń badaczy z różnych dziedzin. Do czynnego udziału w konferencji zaprosimy archeologów, antropologów, historyków, historyków sztuki, specjalistów w dziedzinie konserwacji i restauracji ceramiki i szkła, technologów, artystów, specjalistów w skanowaniu i wizualizacji 3D, chemików i fizyków, muzykologów, muzealników, kolekcjonerów i pasjonatów.

            Konferencja jest już piątą odsłoną cyklu sympozjów, których głównym tematem jest historyczna ceramika i szkło. Każda edycja odbywa się we Wrocławiu, co stawia nasze Miasto i instytucje naukowe w nim zlokalizowane na pozycji jednego z czołowych w skali europejskiej ośrodków badań nad wspomnianą problematyką. Konferencja ma charakter otwarty i każda zainteresowana osoba może wysłuchać referatów oraz uczestniczyć w dyskusji. Atrakcyjność wizualna wykładów oraz ich merytoryczna wartość niewątpliwe przyczynią się do zwiększenia wiedzy o wspomnianej tematyce wśród wszystkich uczestników. Dodatkowym walorem, przede wszystkim dla mieszkańców Wrocławia, jest miejsce obrad, czyli Centrum Innowacyjności ASP im. E. Gepperta, w którym będzie możliwość zapoznania się z pracą wrocławskich artystów skupionych wokół rzeczonej Instytucji. Liczymy również na zwrócenie uwagi wrocławskiej młodzieży na archeologię, sztukę i konserwację dzieł sztuki jako potencjalne kierunki dalszego osobistego i zawodowego rozwoju. Ponadto zamieszczenie informacji o konferencji oraz relacji z niej na wielu portalach, a także sprawozdania i relacje zagranicznych uczestników konferencji, niewątpliwie przyczynią się do wzmocnienia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki.  


Zakres wystąpień powinien mieścić się w ramach następujących zagadnień:

1. Technologia ceramiki i szkła. Analizy fizykochemiczne. Archeometria. Metodyka badań.
2. Szkło i ceramika - badania, refleksje, odkrycia.
3. Przemiany i procesy. Dystrybucja.
4. Dawne technologie – nowe możliwości oraz współczesne techniki – dawne umiejętności.
5. Konserwacja i restauracja ceramiki i szkła. Dokumentacja, wizualizacja i ochrona dóbr kultury.

Miejsce obrad:
Wrocław:
Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, ASP im. E. Gepperta, pl. Polski 3/4.


Języki sympozjum: polski, angielski, czeski, niemiecki.

Prezentację (tzn. podpisy pod rycinami, tezy, główne wnioski itp.)  prosimy przygotować w języku angielskim.

Forma wystąpień: referat (20 min), komunikat (10 min), poster

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres ostrakon2022@gmail.com do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia, o objętości do 1 strony A4, w języku angielskim.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów. Przewidujemy 40 referatów oraz nieograniczoną liczbę posterów. Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji.

W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z sekretarzami sympozjum.

Opłata konferencyjna wynosi: 150 zł, studenci i doktoranci 100 zł.

Wpłaty proszę dokonać na konto Ośrodka lub bezpośrednio przed rejestracją w pierwszym dniu konferencji.

Dane do przelewu:
nr konta: 25 1130 1017 0020 1465 9720 0013
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Wrocław oferuje wiele miejsc noclegowych, bliższe informacje na stronie www.booking.com

Sekretarz:
Ceramika:
mgr Krystian Chrzan
krystian.chrzan@gmail.com tel. (071) 344-16-08, wew. 51

Szkło:
dr Sylwia Siemianowska
sylwiasiemianowska@wp.pl tel. (071) 344-16-08, wew. 35

Biuro organizatorów: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAEPAN, ul. Więzienna 6


Do pobrania:

(en) Registration Form

(pl) Formularz zgłoszenia 

ilustracja


menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.