2021.11.15 - Nowości wydawnicze Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN

Przegląd Archeologiczny, Tom 69 (2021)

SPIS TREŚCI – CONTENTS

ARTYKUŁY – ARTICLES

Tomasz KURASIŃSKI, Kamienie zrodzone z pioruna. O nietypowej formie recyklingu w średniowieczu i czasach nowożytnych (5)
Stones born of lightning. On an unusual form of recycling in the Middle Ages and modern times (60) 

Anna HYRCHAŁA, Igranie z ogniem – rytuały pogrzebowe kultury strzyżowskiej na przykładzie wybranych pochowków z cmentarzyska w Rogalinie (63)
Playing with fire – funerary rituals of the Strzyżów culture as exemplified by selected graves from the cemetery in Rogalin, Poland (81) 

Dorota LORKIEWICZ-MUSZYŃSKA, Monika ABREU-GŁOWACKA, Wojciech KOCIEMBA, Mariusz GLAPIŃSKI, Eliza MICHALAK, Marzanna CIESIELKA, Anna HYRCHAŁA, Materiał kostny z czterech grobów kultury strzyżowskiej wyeksplorowanych w latach 2015-2016 na stanowisku 15 w Rogalinie w świetle badań interdyscyplinarnych (85)
Human skeletal remains from four graves of Strzyzow culture excavated in 2015-2016 at site 15 in Rogalin, Poland studied in interdisciplinary research (107) 

Agata ULANOWSKA, Tekstylia i pieczęcie. O relacjach pomiędzy produkcją włókienniczą a praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu oraz o zupełnie nowych danych z odcisków glinianych pieczęci (111)
Textiles and Seals: About the relationship between textile production and sealing practices in Bronze Age Greece and new evidence from the casts of textile impressions on clay (133) 

Jakub WITOWSKI, Uwagi na temat możliwej funkcji bezpośredniej miecza brązowego z grobu nr 7429 z cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej w Domasławiu w świetle analiz traseologicznych (137)
Some remarks on the possible method of use of a bronze sword found in grave no. 7429 at the Lusatian culture cremation cemetery in Domasław in the light of use-wear analysis (144) 

Joanna ADAMIK-PROKSA, Ewelina OCADRYGA-TOKARCZYK, Problem chronologii zolnika z grodziska w Chotyńcu i tworzących go poziomów użytkowych w świetle badań nad klasyfikacją i datowaniem szpil (147)
The problem of the chronology of the zolnik from the burgwall in Chotyniec, Poland and its usage levels in light of research on the classification and dating of pins (167) 

Zygmunt GAŁECKI, Katarzyna SKRZYŃSKA, Wiejskie struktury osadnicze i ich przemiany w czasie: przykład Nowosielca na dawnym pograniczu polsko-rusko-litewskim (171)
Rural settlement Structures and their Changes over Time. The example of the village Nowosielec on the former Polish-Rus’-Lithuanian Frontier (189) 

Dominik NOWAKOWSKI, Siedziby pańskie na Śląsku w świetle źródeł pisanych. Studium nad średniowieczną nomenklaturą (191)
Manor houses in Silesia in light of written sources: A study of medieval nomenclature (218) 

Paweł DUMA, Piotr GUNIA, Beata MIAZGA, Jerzy PIEKALSKI, Jerzy SERAFIN, The polychrome Romanesque sculpture from the Nowy Targ Square in Wrocław (Lower Silesia, Poland) in the light of interdisciplinary studies (221) 

Marzena WOŹNY, Leon Kozłowski (1892-1944) – krakowski etap życia naukowca, żołnierza, polityka (243)
Leon Kozłowski (1892-1944): the Kraków phase in the life of the researcher, soldier, and politician (277)

 

RECENZJE – REVIEWS

Radosław Palonka – Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolumbijskiego Południowego Zachodu USA (Józef Szykulski) (279)

 

KRONIKA – CHRONICLE

Bogusław GEDIGA, Wspomnienia (284)

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.