2019.04.19 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/19 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).
Wrocław dn. 19.04.2019 r.

Zamawiający:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza
ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

Adresat: wszyscy Wykonawcy


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/19 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

1. Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/4/19 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zamówienia:

Oferta nr 3 Wykonawcy: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz; ul. Zwycięstwa 10;
15-703 BIAŁYSTOK
Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:
kryterium nr 1 – cena – 70 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 27 pkt, łącznie 97 pkt.

2. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta w terminie ok. 3 dni od daty przekazania niniejszego Zawiadomienia.

3. Nazwy firm, siedziby i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 1: Aldabra sp. z o.o. sp. k.; ul. Jana III Sobieskiego 32; 05-083 TOPOLIN; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 37,38 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 28 pkt., łącznie 65,38 pkt.
Oferta nr 2: Agencja Reklamowa TOP; ul. Toruńska 148; 87-800 WŁOCŁAWEK; oferta uzyskała: kryterium nr 1 – cena – 42,97 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 27,7 pkt., łącznie 70,47 pkt.


Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.