2016.10.05 - Informacja o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki znak sprawy: ZDN/IAIEPAN/W/20/16

Wrocław , 05.10.2016                                                                                                      (miejscowość, data)

Informacja

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki

znak sprawy: ZDN/IAIEPAN/W/20/16

 

Zgodnie z treścią art. 30 d ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. r 96, poz. 615 z późn. zm.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (50-118), ul. Więzienna 6, zwany dalej Zamawiającym, informuje, o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki w zakresie:

a) opracowanie graficzne, redakcyjne, skład, łamanie, przygotowanie do druku tekstów specjalistycznych (32,6 ark. wyd.) do Atlasów historycznych miast polskich t. IV: Śląsk, zesz. 7: Milicz, zesz. 10: Strzelin, zesz. 14 Jelenia Góra oraz projekty okładek

b) opracowanie graficzne, redakcyjne, skład, łamanie, przygotowanie do druku 190 plansz, planów rekonstrukcyjnych, plansz reprodukcyjnych do zesz. 7: Milicz, zesz. 10: Strzelin, zesz. 14 Jelenia Góra oraz zesz. 13: Wrocław

 

   dla następujących Wykonawców:

 

STUDIO TSB, ul. Karłowicza 38, 51-610 Wrocław

 

Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zm.), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8a tej ustawy.

 

                                                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                        Kierownik Zamawiającego

                                                                                                           Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.