2016.08.22 - Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 6-8 września 2016 r.

Program konferencji


Do pobrania

Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej, Wrocław 6-8 września 2016 r.



Dzień 1. (6. września 2016 r.)

 

od 11:00 Rejestracja uczestników (Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław, ul. Więzienna 6)

 

12:30-13.00 Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji (Sławomir Moździoch)

 

13:00-13:30 Jacek Poleski (Kraków):

Metody badań wczesnośredniowiecznych grodzisk małopolskich – możliwości i ograniczenia

 

13:30-14:00 Wojciech Chudziak, Jacek Bojarski, Ryszard Kaźmierczak, Ewelina Siemianowska, Marcin Weinkauf (Toruń):

Wczesnośredniowieczne grodziska Pojezierza Drawskiego – archiwalia, badania

 

14:00-14:30 Sylwia Rodak (Wrocław), Piotr Wroniecki (Warszawa):

Badania nieinwazyjne grodzisk wczesnośredniowiecznych północno-zachodniej części Dolnego Śląska

 

14:30-15:00 Dyskusja

 

15:00-16:30 Przerwa obiadowa (Bazylia, ul. Kuźnicza 42)

 

Prowadzący: Wojciech Chudziak

 

16:30-17:00 Felix Biermann (Göttingen):

Metalldetektorprospektionen auf slawischen Burgwällen in Nordostdeutschland - neue Ergebnisse zur Herrschafts- und Wirtschaftsgeschichte

 

17:00-17:30 Naďa Profantová (Praha):

Poznání hradiště kombinovaným detektorovým, povrchovým průzkumem, geofyzikou a malou sondáží. Příklad Tismice, okr. Kolín (8-9.stol)

 

17:30-18:00 Mariusz Błoński, Wiesław Małkowski, Krzysztof Misiewicz (Warszawa):

Badania grodziska w Nasielsku – porównanie wyników wykopalisk i metod  geofizycznych

 

18:00-18:20 Dyskusja i przerwa kawowa

 


Prowadzący: Felix Biermann

 

18:20-18:50 Roman Křivánek (Praha):

Overview of geophysical surveys of early medieval strongholds in Bohemia: benefits, limitations, perspectives

 

18:50-19:20 Zbigniew Robak, Matej Ruttkay, Karol Pieta (Nitra):

Nowe metody badań wczesnośredniowiecznych grodzisk zachodniej Słowacji

 

19:20-19:40 Dyskusja

 

Od 20:00 Kolacja dla uczestników (Motyla Noga, ul. Więzienna 6)

 



Dzień 2. (7. września 2016 r.)


Prowadzący: Jacek Poleski

 

10:00-10:30 Wojciech Chudziak, Jacek Bojarski, Ryszard Kaźmierczak, Ewelina Siemianowska, Marcin Weinkauf (Toruń):

Katalog wczesnośredniowiecznych grodzisk ziemi chełmińskiej – dwie dekady później

 

10:30-11:00 Tomasz Dzieńkowski (Lublin):

Grodziska północno-wschodniej Małopolski. Badania – metody – interpretacje

 

11:00-11:10 Dyskusja i przerwa kawowa

 

11:10-11:40 Jan Mařík (Praha):

Non-destructive survey of the stronghold at Libice nad Cidlinou

 

11:40-12:10 Wiesław Małkowski (Warszawa), Grzegorz Szczurek (Poznań):

Non-invasive Investigations of the Early Iron Age and Early Medieval Fortified Settlement in Grodzisko, Pleszew Commune

 

12:10-12:30 Dyskusja i przerwa kawowa



Przewodnicząca: Kateřina Tomková

 

12:30-13:00 Michał Sołtysiak (Warszawa):

Grody wieloczłonowe, Burgstädte, zalążki miast, miejsca centralne u ujścia Odry w X-XII wieku – synonimy czy problem definicyjny?

 

13:00-13:30 Marlena Magda-Nawrocka (Zielona Góra):

Historia lokalizacji i stan badań nad grodami Krosna nad Odrą

 

13:30-13:40 Dyskusja i przerwa kawowa



Prowadzący: Jan Mařík

 

13:40-14:10 Marcin Wołoszyn (Rzeszów, Lipsk), Tomasz Dzieńkowski (Lublin), Iwona Forkiewicz (Rzeszów), Radosław Dobrowolski (Lublin), Jan Rodzik, Przemysław Mroczek, Piotr Zagórski, Krystyna Bałaga, Irena Agnieszka Pidek, Irka Hajdas (Zürich), Katarzyna Kuźniarska (Wrocław), Andrzej Janeczek (Warszawa):

Grodziska w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) w świetle interdyscyplinarnych badań z lat 2013-2016 (archeologia, historia, geografia i antropologia)

 

14:10-14:40 Bartłomiej Gruszka (Poznań), Arkadiusz Michalak (Zielona Góra):

Model badań interdyscyplinarnych na przykładzie wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Grodziszczu, stan. 1, pow. Świebodziński

  

14:40-15:10 Anna Bogumiła Kowalska (Szczecin):

Nowe badania interdyscyplinarne w Świelubiu nad Parsętą

 

15:10-15:30 Dyskusja

 

15:30-17:00 Przerwa obiadowa (Bazylia, ul. Kuźnicza 42)

 


Prowadzący: Marcin Wołoszyn

 

17:00-17:30 Marcin Engel, Cezary Sobczak (Warszawa):

Atlas Grodzisk Jaćwieży. Góry zamkowe, szwedzkie szańce i piłokalnie w świetle nowoczesnych badań archeologicznych

 

17:30-18:00 Ludwika Jończyk (Warszawa):

Grodziska Galindów (?). Wstęp do problematyki

 

18:00-18:10 Dyskusja i przerwa kawowa

 

18:10-18:40 Mariusz Wyczółkowski (Kętrzyn):

Grodziska w krajobrazie osadniczym Prus: metodyka i wyniki badań interdyscyplinarnych grodziska i miejsca ofiarnego w Poganowie

 

18:40-19:10 Bartłomiej Gruszka (Poznań):

Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2 w świetle nowych interpretacji źródeł archeologicznych i środowiskowych

 

19:10-19:30 Dyskusja

 

Od 20:00 Kolacja dla uczestników (Motyla Noga, ul. Więzienna 6)

 

 

 

 

Dzień 3. (8. września 2016 r.)

 

Prowadząca: Sylwia Rodak


10:00-10:30 Jerzy Sikora, Jerzy Kittel (Łódź), Piotr Wroniecki (Warszawa):

W poszukiwaniu millenijnego mirażu. Nowe wyniki badań w Rozprzy koło Piotrkowa Trybunalskiego

 

10:30-11:00 Stanisław Petrykowski:

Badania wczesnośredniowiecznego grodziska w Grudusku w świetle wstępnych analiz geofizycznych, geologicznych i archeologicznych badań wykopaliskowych oraz ich znaczenie poznawcze dla rekonstrukcji faz zasiedlenia grodu

 

11:00-11:30 Paweł Pawlak (Poznań):

Grodzisko z czasów plemiennych w Dąbrówce koło Poznania odkryte powtórnie

 

11:30-11:50 Dyskusja i przerwa kawowa

 


Prowadzący: Krystian Chrzan

 

11:50-12:20 Maciej Trzeciecki (Warszawa):

Grodzisko jako krajobraz kulturowy. Góra św. Piotra w Radomiu – studium przypadku

 

12:20-12:50 Ewa Lisowska (Wrocław):

Wyniki interdyscyplinarnych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na grodzisku z IX w. w Nowym Kościele (Pogórze Kaczawskie, Sudety Zachodnie)

 

12:50-13:20 Mateusz Skrzatek (Toruń):

Wykorzystanie analiz geostatystycznych w badaniach przestrzeni reliktowej (ośrodki grodowe w Żółtym i Kałdusie)

 

13:20-13:40 Dyskusja i przerwa kawowa

 

13:40-14:10 Sylwia Rodak, Anna Łuczak (Wrocław):

Lokalizacja grodzisk wczesnośredniowiecznych w mikroregionie Wzgórz Dalkowskich w świetle analiz przestrzennych (GIS)

 

14:10-14:40 Jarosław Ościłowski

Badania grodzisk mazowieckich XIX-XXI w. Historia, metody, datowanie

 

14:40-15.10 Jerzy Sikora, Jerzy Kittel (Łódź), Piotr Wroniecki (Warszawa):

Badania nieinwazyjne grodzisk Polski Centralnej. Próba oceny programu

 

15:10-15:30 Dyskusja

 

15:30-15:50 Zakończenie konferencji (Sławomir Moździoch)

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.