2015.09.25 - The 2nd International Symposium on Pottery and Glass OSTRAKON - ''Pottery and Glass in Art. Art in Pottery and Glass", Wrocław, 7-9 October 2015

PROGRAM/PROGRAMME

Download:

Program

PosterDrugie Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła

The 2nd International Symposium on Pottery and Glass

 

"Ceramika i szkło w sztuce. Sztuka w ceramice i szkle”

"Pottery and Glass in Art. Art in Pottery and Glass”

Wrocław, 7-9 października (October) 2015


PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAMME


DZIEŃ 1 (1st day): 7 października (October) 2015 :

 

9:30-11:30 rejestracja uczestników /start of registration

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21.

 

Sesja otwierająca/ Opening session

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, sala 410.


11:30 Otwarcie konferencji/ Opening ceremony:

Powitanie przez/ Welcome by dr hab. inż. Henryk Stoksik, prof. ASP

 

12:00- 13:00 Wykład inauguracyjny.  / Inaugural lecture. Prof. Kazimierz Pawlak (Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu): Szkło artystyczne w architekturze i projektowaniu wnętrz./ Art. glass in architecture and interior design.

Tłumaczenie/ Translated by: dr Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz

 

13:00-15:00 Przerwa na obiad/ Lunch time

 

Sesja 1/ Session 1. Technologia ceramiki i szkła, analizy fizyko-chemiczne.  Metodyka badań (część 1). / Technology of ceramics and glass, chemical-physical analysis. Research methods (part 1).

 

miejsce/ place:  Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności, przy ul. Traugutta 19/21, sala 411.

przewodniczący/ chair: prof. dr hab. Maria Deka


 

15:00-15:20  Halina Dobrzańska: Eksperyment w badaniach nad technologią ceramiki szarej, wykonanej na kole/An experimental approach to the wheel-made grey pottery technology.

15:20-15:40 Danica Staššíková-Štukovská: Interdisciplinárne analýzy formovania a technológie vybraných typov korálikov./ Interdisciplinary analysis of the formation and technology of selected types of beads.

15:40-16:00 Sylwia Wajda: Technologia wykonania średniowiecznych bransolet szklanych z północno-wschodnich ziem Polski/ Technology of medieval glass bracelets from north-eastern Poland.


16:00-16:10 dyskusja/ discussion.

 

16:10-16:30 Ivona  Vlkolinská:  Výsledky prírodovedných analýz keramiky z niektorých veľkomoravských lokalít na Slovensku.

16:30-16:50 Kateřina Tomková & Zuzana Zlámalová Cílová & Šárka Jonášová & Tomáš Vaculovič: Lead Glass in Early Medieval Bohemia (9th - 12th centuries).


16:50-17:00 dyskusja/ discussion.

17:00-17:30 przerwa na kawę/ coffee break.


17:30-17:50 Andrey Aladzhov & Evgenia Komatarova-Balinova: Functional and technological groups in the pottery assemblage of the Pagan period in Bulgaria.


17:50-18:10 Michal Hlavica: Pottery marks on the bottoms of great Moravi on ceramics from Pohansko near Breclav.

18:10-18:30  Małgorzata Markiewicz: Matematyka ornamentu, czyli kilka uwag o zdobnictwie halsztackich naczyń malowanych./ Mathematics of ornaments. A few remarks about decoration on the Hallstatt painted ceramics.


18:30-18:40 dyskusja/ discussion.

 

20:15 Kolacja/ Welcome dinner, Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, sala 612.

 

Sesja 2/ Session 2 Sztuka ceramiki, sztuka szkła, czyli o znaleziskach i zjawiskach wyjątkowych./ Art of pottery, art of glass, or about exceptional discoveries and phenomena.

 

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

przewodniczący/ chair: dr Marta Sienkiewicz

 

15:00-15:20 Dobrosława Horzela & Daniel Podosek: Photography –as a tool for stained-glass research.

15:20-15:40 Agnieszka Ragaman: Gliniane przedmioty kultu z cmentarzysk kultury łużyckiej na terenie Kotliny Zamojskiej.

15:40-16:00 Marcin Bohr: Nietypowe, rzadkie ornamenty i formy ceramiki środkowoeuropejskiego Barbaricum./ Untypical and rare ornaments and ceramic forms in Central-European Barbaricum.


16:00-16:10 dyskusja/ discussion.

 

16:10-16:30 Inna Kuzina & Igor Strikalov: Goldfish from medieval Pereyaslavl Ryazansky.

16:30-16:50 Inna Kuzina & Vladimir Zeifer: Two unique finds from Pereslavl’ Zalessky.


16:50-17:00 dyskusja/ discussion.

17:00-17:30 przerwa na kawę/ coffee break.

 

17:30-17:50 Paweł Rzeźnik: Fragment jakiego naczynia szklanego odkryto na wczesnosłowiańskiej osadzie w Żukowicach na Dolnym Śląsku?/ A fragment of a glass vessel found in the early Slavic settlement in Żukowice, Lower Silesia, Poland: from what vessel does it come?

17:50-18:00 Sylwia Siemianowska and Krzysztof Sadowski: Zagadkowe paciorki z Głogowa. / The unknown beads of Glogau (Silesia).

18:00-18:20 Elżbieta Gajewska-Prorok: Niezwykła historia witraży z Grodźca.

18:20-18:30 dyskusja/ discussion.

 

20:15 Kolacja/ Welcome dinner, Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, sala 612.DZIEŃ 2 (2nd day): 8 października (October) 2015 :


Sesja 3/ Session 3. Technologia ceramiki i szkła, analizy fizyko-chemiczne. Metodyka badań (część 2)./ Technology of ceramics and glass, chemical-physical analysis. Research methods (part 2).

 

miejsce/ place: miejsce/ place:  Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności, przy ul. Traugutta 19/21, sala 411.


przewodniczący/ chair: mgr Krystian Chrzan

 

9:00-9:20 Igor Strikalov: Drohiczyn type pottery in Staraya Ryazan.

9:20-9:40  Iwona Modrzewska-Pianetti:  Amfory Dr 20 importowane na tereny Galii Cisalpejskiej/ Dr 20 amphorae imported to Cisalpine Gaul.

9:40-10:00 Justyna Kolenda & Kinga Monczak: Ceramika z wczesnośredniowiecznego grodziska we Wrocławiach jako przyczynek do studiów nad garncarstwem pogranicza Śląska i Wielkopolski.

10:00-10:10  dyskusja/ discussion.

 

10:10-10:30 Anna Zaręba: Is the Silesian glass, a Bohemian one? Problem in comparison of tests results.

10:30-10:50 Aleksandra Pankiewicz & Sylwia Siemianowska & Krzysztof Sadowski: Wczesnośredniowieczne szklane przedmioty o wschodniej proweniencji z Wrocławia Ostrowa Tumskiego i Opola Ostrówka./ Early medieval glass objects of eastern provenance from Wrocław Ostrów Tumski i Opole Ostrówek.

10:50-11:00 dyskusja/ discussion.

11:00-11:40 przerwa na kawę/ coffee break.

 

11:40-12:00    Samuel Španihel:  Medieval and early modern imported ceramics in northwestern Slovakia

12:00-12:20    Ekaterina Stolyarova  & Asya Engovatova: Seventeenth Century Glass Lachrymal from the Necropolis at the Church of the Descent of the Holy Spirit of the Trinity Lavra of St. Sergius (Moscow Region).

12:20-12:30 dyskusja/ discussion.

12:30-15:00 Przerwa na obiad/ Lunch time

 

 

Sesja 4/ Session 4. & Sesja 6/ Session 6. Panel źródłoznawczy oraz sesja posterowa. Warsztaty/ Glass, glazed pottery and ceramics- practical workshops and Poster session. Workshops.

 

15.00-15.30 Sesja posterowa/ Poster session (zob. str. 12/ see p. 12)

15:30-18:30 Warsztaty/ Workshops (zob. str. 13/ see p. 13)Sesja 5/ Session 5. Miejsce ceramiki i szkła w sztuce – sztuka w wyrobach ceramicznych i szklanych (część 1)./ Place of pottery and glass in art - art in pottery and glass products (part 1).


miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

 

przewodniczący/ chair: mgr Sylwia Siemianowska

8:40-9:00 Kaya Durdane: Unguentaria z Kucukcekmece

9:00-9:20 Lubomira Tyszler: Zwycięstwo Trajana nad Dakami w przedstawieniach na ceramice terra sigillata. Zagadnienia rzymskiej sztuki triumfalnej./ Trajan's victory over Dacians in the scenes on Samian pottery. Issues of Roman triumphal art.

9:20-9:40 Marta Bajtler: Decorative motives on ceramic amphora stoppers - decorative or functional motive?


9:40-10:00 Aleksandra Lis: Ornament radełkowy na obszarze ziem polskich w późnym średniowieczu- próba systematyki i katalog motywów.

10:00-10:10  dyskusja/ discussion.

 

10:10-10:30 Wawrzyniec Miścicki: From art to pottery and from pottery to art. The difficult life of Archaic Greek vases throughout their history, ancient and modern.

10:30-10:50 Magdalena Garnczarska: Zwierzęta w bizantyńskiej ceramice używanej na co dzień jako odzwierciedlenie powszechnych upodobań./ Animals in Byzantine Everyday Pottery as a Reflection of Popular Taste.

10:50-11:10 Małgorzata Gnyś-Nidecka: Ceramika i szkło w sztuce sepulkralnej.

 

11:10-11:20  dyskusja/ discussion.

11:20-11:40 przerwa na kawę/ coffee break.


11:40-12:00 Aleksandra Węgrzynek: Islamic pottery – between luxury and every day use

12:00-12:20 Iryna Teselenko: Local Glazed Pottery Art in Medieval Crimea: The first phase.

12:20-12:40 Ewelina Jadwiga Kowalczyk: Średniowieczne kafle piecowe i figurki gliniane ze Śląska oraz ich źródła w sztuce gotyckiej./ Medieval stove tiles and clay figurines from Silesia and their gothic inspirations.

12:40-13:00 Dominika Mazur: Mało znane dzieła sztuki – kafle piecowe i ich dekoracje/ Little-known works of art - stove tiles and their decorations.

 

13:00-13:10 dyskusja/ discussion.

13:10-15:00 Przerwa na obiad/ Lunch time

 

Sesja 4/ Session 4. & Sesja 6/ Session 6. Panel źródłoznawczy oraz sesja posterowa. Warsztaty/ Glass, glazed pottery and ceramics- practical workshops and Poster session. Workshops.

 

15.00-15.30 Sesja posterowa/ Poster session (zob. str. 12/ see p. 12)

15:30-18:30 Warsztaty/ Workshops (zob. str. 13/ see p. 13)


DZIEŃ 3 (3rd day): 9 października (October) 2015 :

 

Sesja 7/ Session 7. Konserwacja, restauracja, rekonstrukcja./ Conservation, restoration, reconstruction.

 

miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności, przy ul. Traugutta 19/21, sala 411.

przewodniczący/ chair:  PhDr Danica Staššíková-Štukovská


9:00-9:20 Maria Rudy & Henryk Stoksik: Wpływ współczesnych prac badawczo- konserwatorskich na problematykę restauracji i rekonstrukcji zabytkowej ceramiki.

9:20-9:40 Natalia Moszak & Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz: Why does an archaeologist need a conservator?

9:40-10:00 Stanisław Sasak & Krzysztof Sadowski & Sylwia Siemianowska:  Sztuka cyfrowej wizualizacji. Wczesnonowożytny szklany kieliszek z badań na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu./ Art of digital visualization. The early  modern glass goblet from Wroclaw Ostrów Tumski.

10:00-10:10 dyskusja/ discussion.

 

Sesja 8/ Session 8. Miejsce ceramiki i szkła w sztuce – sztuka w wyrobach ceramicznych i szklanych (część 2)./ Place of pottery and glass in art - art in pottery and glass products (part 2).


miejsce/ place: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, sala 410.

przewodniczący/ chair: dr Paweł Rzeźnik

 

9:00-9:20 Dobrosława Horzela: Corpus Vitrearum Medii Aevi – Poland. About the research project.

9:20-9:40 Marta Sienkiewicz: Stained Glass: The Trinity Of Designo.

9:40-10:00 Joanna Utzig: Fragmenty przeszkleń witrażowych odnalezione na terenie opactwa cysterskiego w Kołbaczu. Przyczynek do badań nad witrażownictwem cysterskim./ Stained-glass fragments from the Cistercian abbey in Kołbacz. Contribution to the research on the stained-glass of  the Cistercians.

10:00-10:20 Kamila Valoušková: Art versus utility. Design of Lighting Glass in the Production of Valasske Mezirici – Krasno Glassworks.

 

10:20-10:30 dyskusja/ discussion.

 


10:30 Zakończenie obrad drugiego międzynarodowego sympozjum ceramiki i szkła - Ceramika i szkło w sztuce. Sztuka w ceramice i szkle./ The end of the meeting  of the 2nd International Symposium on Pottery and Glass - Pottery and Glass in Art. Art in pottery and glass.Sesja Posterowa/ Posters:


Joanna Apanowicz: Porcelanokruchy -papieropodobne elementy porcelanowe jako inspiracja do powstania interdyscyplinarnej książki artysty Liber non scriptum.

 

Andrii Chekanovskyi: Ukrainian ceramic tobacco pipes locally produced in XVII-XVIII centuries.


Lesia Chmil: Art Pottery of the Middle Dnieper Region (16th-18th centuries).

 

Małgorzata Kajzer: Possibilities for research on ancient clay oil lamps.

 

Romana Kozakova: Re-conservation of Roman Glass from National Museum in Prague.

 

Julia Likhter: The painted vessel from Moscow excavation.

 

Agnieszka Łukaszyk: Small vessels with glass inlays – a distinctive phenomenon in the Przeworsk culture.

 

 Michał Matuszczyk: Badania farb do punktowania ceramiki metodą „na zimno” eksponowanej wewnątrz pomieszczeń.

 

Helena Svobodová: Crescent-shaped glass bottle from the Collection of the National Museum in Prague (Skleněná lahev půlměsícovitého tvaru ze sbírky Národního muzea).

 

Halina Taras & Katarzyna Pytlik & Krzysztof Matacz: Miniaturowe toporki w pradziejach i wczesnym średniowieczu ziem polskich (oddane w glinie i innych surowcach)/ Miniature shaft hole axes in the Prehistory and early Middle Ages of Polish lands (made of clay and other raw materials).

 

Svetlana Valiulina: ‘Bird feather’ decorated glass vessels in Bulgar.Panel źródłoznawczy. Warsztaty/ Glass, glazed pottery and ceramics – practical workshops. Workshops.

 

Uwaga: Informujemy, że zapisy na warsztaty odbywają się  drogą mailową lub w trakcie rejestracji pierwszego dnia konferencji. / Attention please: We inform that the registrations to the practical art  workshops is held by e-mail or during the first day of the conference.

 

1.  Warsztat ceramiczny – zdobienie płytek ceramicznych farbami naszkliwnymi./  Pottery workshop – decorating ceramic tiles with enamel paints

Prowadzący/ lecturer: Piotr Romiński, ceramik, Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła ASP Wrocław/ ceramist, Ceramics & Glass Reconstruction and Restoration Department, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

ASP im. E. Gepperta, pl. Polski 3/4, parter/ ground floor, sala M3/room M3

Limit uczestników/ limit of participants : 12 osób/ 12 persons

 

2.  Warsztat ceramiczny – formowanie naczyń: lepienie z wałeczków, wyciskanie w formie/ Pottery workshop – vessels modeling, modeling with rollers, pressing in form

Prowadzący/ lecturer: dr Łukasz Karkoszka, ceramik, Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła ASP Wrocław/ / ceramist, Ceramics & Glass Reconstruction and Restoration Department, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, 2 piętro/ 2nd floor, sala 211/ room 211

Limit uczestników/ limit of participants: 10 osób/ 10 persons

 

3. Warsztaty Mozaiki Witrażowej/ Mosaic stained glass workshop

Prowadzący/ Prowadzący/ lecturerdr Marta Sienkiewicz, adiunkt Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła ASP Wrocław; mgr Marta Proksz/ Ceramics & Glass Reconstruction and Restoration Department, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, 2 piętro/ 2nd floor, sala 212/ room 212

Limit uczestników/ limit of participants : 12 osób/ 12 persons

 

4. Prezentacja wyrobu paciorków szklanych okresu halsztackiego metodą palnikową/ Making of glass beads from halstatt period using lampworking methods

Prowadzący/ lecturer: mgr Beata Damian-Speruda

 

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 19/21, pokój 208C/ room 208C

 

5. Panel źródłoznawczy/ practical workshops

Prowadzący: dr Paweł Rzeźnik, adiunkt, Katedra Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła ASP Wrocław;

Miejsce: Budynek Centrum Sztuk Użytkowych Centrum Innowacyjności ul. Traugutta 19/21, sala 411/ room 411

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.