2015.03.26 - Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/15 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

Wrocław dn. 26.03.2015 r.  


Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku

i Wczesnego Średniowiecza

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław

                       


Adresat:   wszyscy Wykonawcy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu oferty

 

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/15  na dostawę  publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/4/15 odrzuca ofertę nr 1 złożoną przez PARTNER POLIGRAFIA Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10; 15-703 BIAŁYSTOK

 

 

Uzasadnienie

 

 

W postępowaniu o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAiEPAN/W/4/15 na dostawę  publikacji ofertę, której nadano nr 1 złożył: PARTNER POLIGRAFIA Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10; 15-703 BIAŁYSTOK.W wyniku weryfikacji oferty pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu okazało się, że oferta ta nie została złożona do wiedzionego postępowania, tylko postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez inny podmiot. Wskazuje na to widniejący na ofercie nr postępowania, do którego oferta jest składana oraz przedmiot postępowania wskazany w formularzu ofertowym. W tych okolicznościach konieczne i uzasadnione stało się odrzucenie oferty nr 1.

 

 

 

    Na oryginale podpisał:

                                                                        Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.