2015.03.01 -  Do 15 marca trwa jeszcze nabór do studium podyplomowego z zakresu bizantynistyki w IAiE PAN we Wrocławiu.

W tym roku udało się uruchomić studium podyplomowe z zakresu bizantynistyki. Pierwsze zajęcia odbędą się w połowie marca zgodnie z przesłanym studentom harmonogramem. Słuchacze zamiejscowi mają zapewniony nocleg w pokojach Instytutu na Więziennej 6. W przygotowaniu: archeologia krajobrazu i ochrona dziedzictwa kulturowego
/


BIZANTYNISTYKAPROGRAM STUDIÓW


Wkład kultury bizantyńskiej do dziedzictwa kulturowego Europy dla historyków wieków średnich jest oczywisty, aczkolwiek podejmowanie tematyki Wschodniego Cesarstwa i związanej z nim Wspólnoty Bizantyjskiej nie jest w tym środowisku zbyt popularne ze względu na specyfikę warsztatową (poczynając od znajomości greki). Tym samym trudno już na etapie badań naukowych należycie docenić wagę bizantyńskich korzeni naszej cywilizacji. Z drugiej strony silny wpływ modelu "europeizacyjnego" – "kolebkę" Europy ukazującego na Zachodzie, w kręgu karolińskiej jedności – na interpretację przeszłości sprawia, iż marginalizowanie problematyki Wschodu w podręcznikach szkolnych czy nawet akademickich, wydaje się wręcz uzasadnione. Potrzebna jest więc "praca u podstaw", która pozwoli uwrażliwić na problematykę bizantyńską w namyśle nad dzisiejszą tożsamością Europejczyków nie tylko środowiska naukowe, ale także inne środowiska wpływające na opinię społeczną (pracownicy kultury, oświaty, mediów itd.).Wkład kultury bizantyńskiej do dziedzictwa kulturowego Europy dla historyków wieków średnich jest oczywisty, aczkolwiek podejmowanie tematyki Wschodniego Cesarstwa i związanej z nim Wspólnoty Bizantyjskiej nie jest w tym środowisku zbyt popularne ze względu na specyfikę warsztatową (poczynając od znajomości greki). Tym samym trudno już na etapie badań naukowych należycie docenić wagę bizantyńskich korzeni naszej cywilizacji. Z drugiej strony silny wpływ modelu "europeizacyjnego" – "kolebkę" Europy ukazującego na Zachodzie, w kręgu karolińskiej jedności – na interpretację przeszłości sprawia, iż marginalizowanie problematyki Wschodu w podręcznikach szkolnych czy nawet akademickich, wydaje się wręcz uzasadnione. Potrzebna jest więc "praca u podstaw", która pozwoli uwrażliwić na problematykę bizantyńską w namyśle nad dzisiejszą tożsamością Europejczyków nie tylko środowiska naukowe, ale także inne środowiska wpływające na opinię społeczną (pracownicy kultury, oświaty, mediów itd.).

Powołanie studium bizantynistycznego ma zatem sens w perspektywie kształtowania kultury historycznej, co w Polsce, w dobie postępującej integracji europejskiej, ma duże znaczenie ze względu na położenie geopolityczne. Polskie środowiska mogą odegrać dużą rolę w otwarciu "Europy" (UE) na współpracę z jej wschodnimi sąsiadami. Zrozumienie kultury i mentalności kręgu tak silnie dziedziczącego dorobek cywilizacyjny Bizancjum stanowi czynnik ułatwiający rzeczywisty dialog międzynarodowy. Co istotne, w ten sposób odkrywa się też własne korzenie "środkowo-europejskie". Liczy się więc podnoszenie poziomu intelektualnego osób zaangażowanych w pracę nie tylko naukową, ale też w szeroko rozumianej sferze instytucji kulturalnych, politycznych i kościelnych.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter studium będzie ono w stanie integrować badania absolwentów różnych kierunków humanistyki, a przedstawicielom innych nauk dostarczać wiedzy podstawowego warsztatu badawczego otwierającego możliwość fachowego rozwijania zainteresowań historycznych i filologicznych.

Cele podstawowe studiów podyplomowych:

Celem studiów jest podnoszenie poziomu intelektualnego osób zaangażowanych w pracę nie tylko naukową, ale też w szeroko rozumianej sferze instytucji kulturalnych, politycznych i kościelnych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studium będzie ono w stanie integrować badania absolwentów różnych kierunków humanistyki, a przedstawicielom innych nauk dostarczać wiedzy podstawowego warsztatu badawczego otwierającego możliwość fachowego rozwijania zainteresowań historycznych oraz filologicznych.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

- Archeologia kultury bizantyjskiej
- Historia Bizancjum (w tym: Bizancjum a Europa Łacińska)
- Dzieje Kościoła, teologii i liturgii bizantyjskiej
- Sztuka bizantyjska + Iluminatorstwo
- Literatura bizantyjska
- Paleografia grecka
- Język starogrecki
- Podstawy języka nowogreckiego
- Wykłady gościnne uznanych bizantologów dotyczące wybranych zagadnień 
- Udział w badaniach wykopaliskowych związanych z tematyką studium


Opis kwalifikacji uzyskanych po ukończeniu studiów:

Studia mają charakter dokształcający. Słuchacz studiów nabędzie wiedzę z zakresu archeologii i historii terenów Cesarstwa Bizantyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecznego, kulturalnego i religijnego. Zapozna się z kwestią relacji i wzajemnego oddziaływania Bizancjum i Europy Zachodniej. Dodatkowo zaznajomi się z twórczością literacką i rzemiosłem artystycznym, jak również z językiem obcując z bizantyjskimi manuskryptami.

Warunki uzyskania świadectwa:

Obecność na zajęciach nie mniejsza niż 80% obowiązującego wymiaru godzin, uzyskanie zaliczeń i złożenie egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Termin rozpoczęcia i zakończenia studiów:

  marzec 2015 – czerwiec 2016              
[nabór trwa do 15 marca 2015]

Zajęcia będą się odbywać przez trzy semestry
co drugi weekend miesiąca (sobota i niedziela)
w godzinach rannych i popołudniowych
w siedzibie Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu, przy ul. Więziennej 6 (ulica boczna od Rynku, 5 minut pieszo od Rynku).
Słuchacze zamiejscowi mogą liczyć na nocleg w pokojach Instytutu na Więziennej 6. W przygotowaniu: archeologia krajobrazu i ochrona dziedzictwa kulturowego
Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika – 370 (po 45 minut) 
w tym:
Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady) – 290
Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia) – 80
menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.