2015.02.26 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAIEPAN/W/1/15

OGŁOSZENIE 

O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI 

Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/1/151. Zgodnie z treścią art. 30a ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.), Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (50-118), ul. Więzienna 6, zwany dalej Zamawiającym, zawiadamia o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki w następującym zakresie:

Dostawa następujących publikacji:


1. „Jak dobrze mieć sąsiada. Problem sąsiedztwa w średniowieczu w świetle archeologii”. Spotkania Bytomskie, tom VII, pod red. Sławomira Moździocha i Krystiana Chrzana

2. „O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza”. Spotkania Bytomskie, tom VIII, pod red. Sławomira Moździocha i Krystiana Chrzana


- wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego.


2. Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia (termin, miejsce i sposób składania ofert, wymagania w stosunku do Wykonawców, kryteria oceny ofert itd.) określają zamieszczone wraz z ogłoszeniem Zapytanie ofertowe wraz załącznikami.

3. Uprzejmie Zapraszamy Wykonawców spełniających wszystkie wymagania określone w ww. dokumentach do składania ofert - najpóźniej do godz. 12.00 dnia 12.03.2015 r.

3. Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8a tej ustawy.


Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Druk oferty
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Wykaz portfolia

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.