2015.01.26 - Nowości wydawnicze Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAiE PAN we Wrocławiu

Dagmara Adamska, Agnieszka Latocha, Dominik Nowakowski, Aleksander Paroń, Marcin Siehankiewicz, Robert Sikorski, Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński, Wrocław 2014

Jest to efekt 3-letniej pracy interdyscyplinarnego zespołu pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom 1 (wsie powiatu lubińskiego), otwiera szerszą i wieloletnią inicjatywę mającą na celu stopniowe opracowanie słownika wsi w średniowieczu dla całego historycznego Śląska (w jednostkach administracyjnych dzisiejszego powiatu). Jest to nowa i alternatywna propozycja dla przygotowywanych od lat słowników historyczno-geograficznych innych ziem polskich, będąca odpowiedzią na mocno odczuwany deficyt takich badań i brak analogicznego opracowania dla Śląska.

 

Kilka słów o inicjatywie:

1)  Słownik wsi śląskich w średniowieczu, t. 1: Powiat lubiński to efekt pracy historyków mediewistów: dr Dagmara Adamska i mgr Robert Sikorski (Instytut Historyczny UWr.), dr Aleksander Paroń (IAiE PAN Wrocław); geografa: dr Agnieszka Latocha (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.) oraz kartografa: mgr Marcin Siehankiewicz; pod kierownictwem i z udziałem archeologa (dr Dominik Nowakowski, IAiE PAN Wrocław).

2)    Monografia zawiera obszerne hasła do 104 wsi położonych w średniowieczu w granicach obecnego powiatu lubińskiego, w tym włączonych dzisiaj w obszar innych wsi lub miast oraz 11 nieistniejących (niejednokrotnie  dotychczas nieznanych).

3)  Monografia zawiera bogaty (w większości niepublikowany dotychczas) materiał ilustracyjny: 139 zdjęć i rysunków czarno-białych i 88 barwnych tablic prezentujących szkice rekonstrukcyjne kształtu, granic i wyglądu podlubińskich wsi w średniowieczu wraz z dawną kartografią oraz mapę rekonstrukcyjną zbiorczą całego powiatu.

4)   Hasła są prezentacją uporządkowanego i, w naszym przekonaniu, wyczerpującego materiału źródłowego dla poszczególnych wsi: informacje ze źródeł pisanych (przede wszystkich niepublikowanych), dane o wynikach badań i średniowiecznych stanowiskach archeologicznych (współczesnych i archiwalnych) oraz próbę rekonstrukcyjnego opisu geograficznego dawnych wsi.

5)  Monografia zawiera także wstęp, bibliografię, system skrótów do haseł, indeks oraz streszczenie w j. niemieckim.

6)   Słownik jest efektem skrupulatnej kwerendy źródłowej i mamy nadzieję, stanie się przydatnym narzędziem, nie tylko dla osób zainteresowanych przeszłością regionu, ale także różnych grup zawodowych zajmujących się zmianami w krajobrazie kulturowym Śląska.

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.