2014.12.15 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAEPAN/W/7/14 na dostawę publikacji
Wrocław dn. 15.12.2014r

Zamawiający: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Oddział Wrocław ul. Więzienna 6, 50-118 WrocławWykonawca: Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie z dziedziny nauki
nr ZDN/IAEPAN/W/7/14


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o zamówienie z dziedziny nauki nr ZDN/IAEPAN/W/7/14 na dostawę publikacji prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego (bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

1. Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, znak sprawy: ZDN/IAEPAN/W/7/14 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 3 Wykonawcy: Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna, ul. Kleeberga 14b, 15-691 Białystok

Punktacja dla poszczególnych kryteriów przedstawia się następująco:
kryterium nr 1 – cena – 70,00 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 27,00 pkt., łącznie 97 pkt.


2. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wybrana Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów dla poszczególnej części zamówienia i spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu Ofertowym. Umowa na realizację zamówienia z wybranymi Wykonawcami zostanie zawarta w terminie ok. 4 dni od daty przekazania niniejszego zawiadomienia.

3. Nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok
oferta uzyskała:
kryterium nr 1 – cena – 63,68 pkt, kryterium nr 2 – portfolio – 18 pkt., łącznie 81,68 pkt.

Oferta nr 2: Pasaż Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków
oferta uzyskała:
kryterium nr 1 – cena – 45,27 pkt., kryterium nr 2 – portfolio – 24 pkt., łącznie 69,27 pkt.

Oferta nr 3: Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna, ul. Kleeberga 14b, 15-691 Białystok
oferta uzyskała:
kryterium nr 1 – cena – 70 pkt., kryterium nr 2 – portfolio – 27 pkt., łącznie 97 pkt.

Oferta nr 4: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. S. Kulczyńskiego Spółka z. o.o., ul. Lelewela 4, 53-505 Wrocław
oferta uzyskała:
kryterium nr 1 – cena – 61,82 pkt., kryterium nr 2 – portfolio – 30 pkt., łącznie 91,82 pkt.


Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu.Na oryginale podpisał
Prof. Sławomir Moździoch
Kierownik Zamawiającego
menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.