2014.09.09 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Numer ogłoszenia: 176589 - 2014; przetarg na dostawę publikacji

Wrocław, dnia 9 września 2014 r.

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk,

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

Telefon: (071) 344 16 08

fax: (071) 344 33 52

znak sprawy ZP-3/W/IAiEPAN/14

 

 

 
 


                                                                                  

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                    

                                                                    

Wykonawcy

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zamówienia na dostawę publikacji „Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia”, udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP-3/W/IAiEPAN/14, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

 

1. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy ZP-3/W/IAiEPAN/14, jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 Wykonawcy:

 

  Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok

     

2.     Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: ww. oferta zawierała najniższą cenę brutto realizacji zamówienia, tj. 8 029,35 (słownie: osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć zł 35/100) i spełniała wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.    Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1)   Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek,

2)   Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok,

3)   Łódzkie Zakłady Graficzne Sp. z. o.o., ul. Chemików 2, 95-100 Zgierz,

4)   Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa,

5)   Alnus Sp. z. o.o. ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków,

6)   “beta-druk” Rękas Bernadeta, ul. Tęczowa 84, 53-603 Wrocław,

7)   TOTEM.COM.PL SP. Z. O.O.” Sp.k., ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław.

4.     Punktacja przyznana ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

1)   Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek – 39,83 pkt,

2)   Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok – 100 pkt,

3)   Łódzkie Zakłady Graficzne Sp. z. o.o., ul. Chemików 2, 95-100 Zgierz – 65,36 pkt,

4)   Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa – 45,30 pkt,

5)   Alnus Sp. z.o.o.. ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków – 62,68 pkt,

6)   “beta-druk” Rękas Bernadeta, ul. Tęczowa 84, 53-603 Wrocław – 51,26 pkt,

7)   TOTEM.COM.PL SP. Z. O.O.” Sp.k., ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław – 87,90 pkt.

5.       Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3 lit. a ustawy, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawców.

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.