2012.04.11.-12. - Konferencja: ''Usura – Usury: the forgotten sin''

Konferencja organizowana przez Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo - Università degli Studi di Genova

Programme of the Conference
– Usura –
Usury: the forgotten sin
organized by
Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies
of the University of Wrocław
and
Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti e Spettacolo
of the University of Genoa
Conference venue:
The Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences,
Wrocław Branch, ul. Więzienna 6.
Wednesday 11th April
8.30 – Registration opens
9.15 – Opening of the Conference and Welcome
Session I:
9.30-10.00 Rev. Mariusz Rosik (Pontificia Facultas Theologica
Wratislaviensis), L’amministratore disonesto (Luca 16,1-9).
Ma davvero?
10.00-10.30 Agnieszka Kotlińska-Toma (Uniwersytet Wrocławski),
οὐδέποτ' εἶ τοῦ σοῦ κύριος ἀργυρίου. Gallows humor on the
concept of banking in the Greek Anthology and New Comedy
10.30-11.00 Joanna Pieczonka (Uniwersytet Wrocławski), Comoedia
palliata on the usury - terminological and legal research
11.00–11.30 Coffee break
Session II:
11.30-12.00 Rev. Jan Flis (Uniwersytet Szczeciński), Gewinn im Lichte
des Philipperbriefes
12.00–12.30 Anna Rambiert (Uniwersytet Wrocławski), Diritto Biblico
contro l’usura. Studio comparatistico dei frammenti nella
Tora (Es 22, 24; Lev 25, 35-38; Det 23, 20-21)
12.30–13.00 Adam Łukaszewicz (Uniwersytet Warszawski), Ptolemy XII
and the Romans: an Alexandrian money story
13.00–13.30 Leonardo Paganelli (Università degli Studi di Genova),
Il tokos, le Nuvole, I Vangeli
14.00 Lunch
Session III:
15.00-15.30 Sonia Maura Barillari (Università degli Studi di Genova),
Contabilità terrena e contabilità divina: ‘investire’ nella fede
all’alba del XIII secolo
15.30-16.00 Alessandro Pozza (Université Paris IV - Sorbonne),
Les beubans d’Usure. Banchieri e classe dirigente nella
letteratura artesiana del XIII secolo
16.00-16.30 Paolo Aldo Rossi (Università degli Studi di Genova),
Il giusto prezzo
16.30–17.00 Denis Ramelet (Université de Lausanne), Aquinas‘
argument against usury
20.00 Dinner
Thursday 12th April
Session III continuation:
9.30-10.00 Martina di Febo (Università degli Studi di Macerata),
L’usura assente nelle visiones dei secc. XII-XIII
10.00–10.30 Massimo Angelini (Università degli Studi di Genova),
Nell'attenuazione del peccato di usura, il tramonto del
medioevo
10.30–11.00 Coffee break
Session IV:
11.00-11.30 Giacomo Montanari (Università degli Studi di Genova),
Usurai, falsari, alchimisti
11.30–12.00 Gianluca Olcese (Uniwersytet Wrocławski), Ombre
metropolitane e usurai medievali
12.00–12.30 Jacek Karwowski (Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu), Riba from the economic perspective
13.00 Lunch
Session V:
14.00-14.30 Maria Chantry (Uniwersytet Wrocławski), L’usurier Alfius
va-t-il renoncer à l’usure? Polémique de Maciej Kazimierz
Sarbiewski avec Horace
14.30–15.00 Massimo Stella (Università degli Studi di Pavia),
Figli dell’usura
15.00-15.30 Dolores Pesce (Università degli Studi di Torino), Teatro
“povero” e teatro “di usura” L’insegnamento di Jerzy
Grotowski
15.30-16.00 Paweł Wolski (Uniwersytet Szczeciński), Greed is
Holocaust. Money, Shoah and the fundaments of modernity
16.00-16.30 Gościwit Malinowski (Uniwersytet Wrocławski), usura,
lichva, riba, Wucher – some etymological remarks on usury
20.00 Dinner

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.