2011.10.20-21 Konferencja: ''Kultura skandynawska na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu''

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w konferencji... Uwaga: w przypadku dużej frekwencji obrady odbędą się w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Szewskiej 49.


                                

 

 

Kultura skandynawska na ziemiach polskich

we wczesnym średniowieczu

 

WROCŁAW 20-21.10.2011

 

DZIEŃ 1 (20.10.2011)

 

11.00-11.15  – Otwarcie konferencji: dr Błażej Stanisławski, prof. dr hab. Andrzej Buko, prof. dr hab. Rościsław Żerelik,

 

11.15-11.40 − Prof. dr hab. Władysław Duczko: „Obecność Skandynawów w Polsce wczesnośredniowiecznej. Przedstawienie problemu”

11.40-12.05 − Dr hab. Piotr Boroń: „Normanowie a ziemie polskie we wczesnym średniowieczu – teorie, pomysły i domysły historiografii”

12.05-12.30 – Dr hab. Przemysław Wiszewski, prof. UWr.: „Dlaczego Norman straszny czyli kontrowersje wokół sędziego Dagome”

12.30-12.55 – Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk: „Czy budowniczowie Rusi byli Skandynawami? Na marginesie dyskusji na temat skandynawskich początków państwa Piastów”

12.55-13.20 – Dyskusja

 

13.20-14.45 – Przerwa obiadowa

 

14.45-15.10 − Dr Mateusz Bogucki:  „Nie tylko wikingowie, czyli o nierespektowaniu naukowych podziałów kulturowych i chronologicznych przez mieszkańców rejonu ujścia Wisły w okresie od ok. 400 do ok. 800 roku n.e.”

15.10-15.35 − Dr Marek F. Jagodziński: „Korzenie Truso”

15.35-16.00 − Prof. dr hab. Wojciech Chudziak: „O niektórych skandynawskich śladach na Pomorzu”

16.00-16.25 – Mgr Zdzisława Ratajczyk: „Cmentarzysko w Ciepłem – aktualne wyniki badań”

 

16.25-16.35 – Przerwa na kawę

 

16.35-17.00 − Prof. dr hab. Andrzej Buko, dr hab. Michał Kara, dr Iwona Sobkowiak-Tabaka: „Bodzia. Niezwykłe cmentarzysko z grobami komorowymi z końca X-początku XI w.”

17.00-17.25 – Mgr Joanna Wojtkowiak: „Znaleziska przedmiotów osobistych a kulturowa przynależność ich posiadaczy. O przydatności badań w myśl kulturowej antropologii historycznej na przykładzie znalezisk wolińskich”
17.25-17.50 − Dr Błażej Stanisławski: „Wolin – Jómsborg? – konfrontacja przekazów skandynawskich sag ze źródłami archeologicznymi”

 

17.50-18.00 − Przerwa na kawę

 

18.00-18.25 − Dr Anna B. Kowalska: „Elementy kultury skandynawskiej we wczesnośredniowiecznym Szczecinie”

18.25-18.50 – Dr Kinga Zamelska-Monczak: „Ślady kultury wikingów w Santoku”

18.50-19.50 − Dyskusja

 

20.00 − Kolacja

 

Dzień 2 (21.10.2011)

 

9.00-9.25 − Prof. dr hab. Leszek Słupecki: „Polskie rzeki w mitologii staronordyckiej”

9.25-9.50 − Dr Jakub Morawiec: „Słowianie i Słowiańszczyzna w średniowiecznej literaturze skandynawskiej”

9.50-10.15 − Mgr Leszek Gardeła: „Żywi czy umarli? Groby komorowe i ich „mieszkańcy” w literaturze staronordyckiej”

10.15-10.40 – Mgr Przemysław Tworkowski: „Obecność wojowników skandynawskich w siłach zbrojnych pierwszych Piastów w świetle relacji Ibrahima ibn Jakuba”
10.40-11.05 – Dyskusja

 

11.05-11.15 – Przerwa na kawę

 

11.15-11.40 – Mgr Piotr Pranke: „Echa kontrowersji pomiędzy normanistami a antynormanistami w hipotezach dotyczących genezy państwa pierwszych Piastów”

11.40-12.05 − Dr Jerzy Sikora: „Etnos czy etos? Z problematyki badań nad interpretacją wczesnośredniowiecznych pochówków elitarnych w Polsce północnej”

12.05-12.30 − Dr Marek Skarbek-Kozietulski, dr Maciej Oziembłowski: „Pochodzenie wrocławskiego komesa Magnusa, palatyna Skarbimira i Piotra Własta w świetle genealogii genetycznej”

12.30-12.55 – Mgr Paweł Kucypera, mgr Piotr Pudło: „Miecz wikiński – prawda czy fałsz? O ważkości pewnego problemu terminologicznego”

 

13.00-14.30 – Przerwa obiadowa

 

14.30-14.55 − Dr Andrzej Janowski: „Groby komorowe na cmentarzysku w Pniu – czy na pewno skandynawskie?”

14.55-15.20 − Dr Marcin Szydłowski: „Możliwości identyfikacji obecności Skandynawów na terenie Polski w świetle badań petroarcheologicznych”

 

15.20-15.30 − Przerwa na kawę

 

15.30-15.55 − Dr George Indruszewski: „ Szkutnictwo wczesnośredniowieczne na Bałtyku: technologiczna sfera wyodrębnienia tożsamości kulturowej”

15.55-16.20 − Prof. Felix Biermann: „Wczesne miasto – słowiańskie czy wikińskie? Wykopaliska w Wolinie w latach 1933-1941 i ich współczesna interpretacja”

16.20-17.30 − Dyskusja podsumowująca

 

 

Miejsce konferencji:

konferencja odbędzie się w budynku Instytutu Archeologii i Etnologii PAN przy ul. Więziennej 6 we Wrocławiu

 

Telefon kontaktowy:

Błażej Stanisławski 510 272 483

http://www.arch.pan.wroc.pl/download/do_pobrania/konferencja_skandynawia_wroclaw_2021_x_program.doc

 

 

                           

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.