Pozycje bibliograficzne dla: Kłosińska ElżbietaKłosińska Elżbieta

1986

Kurhan kultury trzcinieckiej w Zemborzycach-Dąbrowie, woj. Lublin, "Sprawozdania Archeologiczne", XXXVIII, s. 201-206.

i Czopek S., Bibliografia prac doc. dra. Jana Gurby, "Mèmoires archèologiques", I, s. VII-XII.

1987

Zagadnienie cmentarzysk kurhanowych kultury trzcinieckiej, (w:) Kultura trzciniecka w Polsce (Materiały z Sympozjum), Kraków, s. 35-52.

1988

Mikowice, gm. Namysłów, stanowisko 1. Wstępne wyniki badań na cmentarzysku kurhanowym, "Oploski Informator Konserwatorski", s. 38-45.

i Kadrow S., Obiekty kultury lubelsko-wołyńskiej na stanowisku 10 w Łańcucie, woj. Rzeszów, "Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 9-25

i Butent-Stefaniak B., Maryniak B., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym ze starszego i środkowego okresu epoki brązu w Mikowicach, gm. Namysłów, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXX, s. 55-59.

1989

i Mierzwiński A., Sprawozdania z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1985 roku na osadzie obronnej ludności kultury łużyckiej w Kunicach, woj. Legnica, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXVIII, s. 31-33.

i Mierzwiński A., Sprawozdania z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1986 roku na osadzie obronnej kultury łużyckiej w Kunicach, (stan.1) woj. legnickie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXIX, s. 57-59.

1990

Wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym w Mikowicach, gm. Namysłów, prowadzonych w 1988 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXI, s. 137-154.

Konferencja naukowa "Grody epoki brązu i wczesnej epoki żelaza – geneza i funkcja, "Sprawozdania Archeologiczne", XLI, s. 379-380.

kom.: Najstarsi rolnicy Jordanowa Śląskiego, "Gazeta Jordanowska", nr 4, październik, s. 1-2.

kom.: Mieszkańcy Jordanowa Śląskiego w epoce brązu, "Gazeta Jordanowska", nr 5, listopad, s. 1-2.

1991

Early Phase of Lusatian Culture barrow burial ground in Lower Silesia at Mikowice, Opole Voivodship site 1, "Antiquity", 65, s. 651-661.

Mikowice, gm. Namysłów, stan. 1. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzysku kurhanowym z epoki brązu w miejscowości Mikowice – drugi sezon badań, "Opolski Informator Konserwatorski, Opole, s. 27-37.

Osada kultury trzcinieckiej w Rakszawie, stanowisko 12, woj. Rzeszów, "Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980-84", s. 157-163.

rec.: Novyje pamiatniki jamnoj kultury stiepnoj zony Ukrainy, red. O.G.Szaposznikova, Kijev 1988, "Sovietskaja Archeologija", z. 4, s. 249-255.

1992

Analiza osadnictwa pierwszych okresów epoki brązu w dorzeczu Warty w aspekcie sytuacji kulturowej, "Przegląd Archeologiczny", 39, s. 87-100.

Kurhan 5 na cmentarzysku “wschodnim" w Mikowicach, gm. Namysłów, stan. 1, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XXXIII s. 165-173.

Z badań nad osadnictwem dorzecza Warty w starszym okresie epoki brązu, (w:) Problemy badań nad osadnictwem pradziejowym, Wrocław, s. 143-160.

rec.: Novyje pamiatniki jamnoj kultury stiepnoj zony Ukrainy, red. O.G.Szaposznikova, Kijev 1988, "Przegląd Archeologiczny", 39, s. 168-174.

1993

La situation des civilisations du bassin de la Prosna et de la Warta /Pologne Centrale/ : au début de l’âge de bronze, (w:) Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7 Septembre 1991, Bratislava, 3, s. 30-38.

rec.: M. Gedl, Die Vorlausitzer Kultur, Prähistorische Bronzefunde, Arbeitung XXI, Bd. 2, Stuttgart 1992, "Przegląd Archeologiczny", 41, s. 106-111.

1994

Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Prosny i Warty, (w:) Problemy kultury trzcinieckiej. Materiały z konferencji w Rzeszowie, Rzeszów, s. 7-22.

Uwagi o kilku obiektach kurhanowych odkrytych w Mikowicach, woj. Opole, "Silesia Antiqua", XXXVI-XXXVII, s. 7-27.

rec.: M. Gedl, Die Vorlausitzer Kultur, Prähistorische Bronzefunde, Arbeitung XXI, Bd. 2, Stuttgart 1992, "Zeitschrift für Archäologie", 28, z. 2, s. 374-379.

1996

Ziemie Polski północno-zachodniej w I i II okresie epoki brązu – stan i potrzeby badań, (w:) Człowiek a środowiska w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra - i wczesnodziejowym, Spotkania Bytomskie, 2, Wrocław, s. 67-80.

1997

Starszy okres epoki brązu w dorzeczu Warty, Wrocław.

Wyniki badań powierzchniowych na obszarze 81-33, "Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i na ziemiach pogranicznych w 1993 roku", Katowice, s. 238-273.

1998

Ratownicze badania wykopaliskowe w okolicach Laskowic Oławskich na stanowiskach w Dębinie i Kopalinie, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 509-511.

i Domański G., E., Kosicki A., Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Łagiewniki - Jordanów Śląski, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XL, s. 273-282.

1999

i Domański G., Kosicki A., Sprawozdania z badań ratowniczych osady w miejscowości Ślęza, gm. Kobirzyce, stan. 11/12, "Sprawozdania Archeologiczne", 51, s. 273-296.

i Domański G., Kosicki A., Dwojak A., Badania archeologiczne na trasie budowy gazociągu Jawor-Legnica, "Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne", 5, s. 101-107.

 menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.