Pozycje bibliograficzne dla: Dworaczyk Marek

Dworaczyk Marek

1994

i Kowalska A.B., Badania archeologiczne na Podzamczu w Szczecinie w latach 1992-1994 (kwartał 6, wykop główny), "Materiały Zachodniopomorskie", XL s.75-112.

1998

Die frühmittelalterliche Stettiner Vorburg im Lichte neuer archäologischer Untersuchungen, Beiträge zum Oder-Projekt, t. 5, s. 27-40.

i Słowiński S., Przebieg umocnień wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie w świetle ostatnich badań, "Acta Archaeologica Pomoranica", I, s. 279-298.

Średniowieczna ceramika z Pyrzyc, "Materiały Zachodniopomorskie", XLIV, s. 273-334.

i Kowalska A.B., Próba podsumowania wyników ostatnich badań nad dziejami wczesnośredniowiecznego Szczecina, "Acta Archaeologica Pomoranica", I, s. 303-316.

i Kowalska A.B., Z dziejów suburbium w Szczecina. Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 1992-1997 na terenie kwartału 6, "Sprawozdania Archeologiczne", 50, s. 83-116.

2002

Kowalska A.B., Łosinski W., Die Frühstadt Stettin, (w:) Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur und frühgeschichtlicher Zeit, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt A. M., Römisch-Germanische Forschungen, 60, s. 207-217.

2003

 

Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Gryficach, gm. loco, (w:) XIII Sesja Pomorzoznawcza. Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, Gdańsk, 2, s. 199-207.

 

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.