Pozycje bibliograficzne dla: Cehak-Hołubowiczowa Helena

Cehak-Hołubowiczowa Helena

 

1954

Rzemiosła plemion polskich na Śląsku we wczesnym średniowieczu, (w:) Konferencja Śląska Instytutu Historii PAN Wrocław, I, s. 110-117.

Trzewiki opolskie, "Dawna Kultura", I, z.1, s. 7-18.

1955

Cmentarzyska kurhanowe z VI-VII w. w miejscowości Karmazyny koło miasta Troki w Litewskiej SRR, "Wiadomości Archeologiczne", XXII, s. 312-331.

O życiu mieszkańców Śląska przed tysiącem lat, (w:) Dzieje Śląska, Warszawa, s, 11-36.

1957

Relikty pogańskich wierzeń religijnych, "Pierwsza Sesja Archeologiczna IHKM PAN", Warszawa-Wrocław, s. 376-377.

Wykopaliska na górze Kościuszki w 1956 roku, "Archeologia Śląska", I, s. 149-159.

Zoomorficzne wycinanki ze skóry z wczesnośredniowiecznego Opola, "Archeologia Śląska", I, s. 99-112.

1958

Der schlesiche Olymp, (w:) Beiträge zur Geschichte Schlesiens, Berlin, s. 14-34.

Dlaczego Śląsk od Ślęży?, "Rocznik Wrocławski", I, Wrocław, s. 23-43.

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na Ślęży w 1958 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", I s. 21-23.

Ślęża i jej okolice w dziesięcioleciu polskich badań archeologicznych, "Ślęża" Biblioteka Archeologii Śląska, Wrocław, I, s. 3-21.

1959

Kamienne kręgi kultowe na Raduni i Ślęży, "Archeologia Polski", III, z. 1 s. 51-100.

Wykopaliska na górze Ślęży w 1957 roku, "Archeologia Śląska", III, s. 156-158.

1960

Śląskie zabytki kultowe, "Z przeszłości Śląska", Wrocław-Warszaw, s. 39-31.

Kamienna konstrukcja kultowa pod szczytem na północnym stoku góry Ślęży, "Światowit", XXIII s. 479-493.

Z prac badawczych na stanowisku hutniczym z okresu wpływów rzymskich koło Tarchalic w pow. Wołów w roku 1960, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", III, s. 12-19.

1961

i Hołubowicz W., Z badań wczesnośredniowiecznego Opola na Ostrówku w roku 1961,"Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", IV s. 31-39.

1962

i Hołubowicz W., Sprawozdania z prac wykopaliskowych na Ostrówku w Opolu w 1962 r.,"Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", V, s. 43-46.

1963

Studia Zaoczne Archeologii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersyteckie Studia dla pracujących, (w:) Materiały Konferencji Ministra Szkolnictwa Wyższego Wrocław-Ossolineum, s. 99-105.

1964

Badania wykopaliskowe na górze Raduni w 1964 r., "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", VII, s. 21-22 i 58.

1965

Dwie drewniane maski z grodu - miasta na Ostrówku w Opolu, "Archeologia Polski", X, z.1, s. 305-317.

Starożytne centrum plemienne i miejsce kultu na Osobowicach we Wrocławiu, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", z. 4, s. 461-471.

1967

Opolskie rzemiosło przed tysiącem lat, (w:) Księga Rzemiosła Opolszczyzny, Opole, s. 11-25.

1968

Badania nad wierzeniami religijnymi w starożytności i wczesnym średniowieczem na terenie Śląska, (w:) Religia pogańskich Sesja Naukowa w Kielcach, Kielce, s. 69-80.

Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na kurhanie koło wsi Niedary w pow. Trzebnickim, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", X, s. 23-24.

1970

Odkrycia związane z kultem pogańskim na Śląsku we wczesnym średniowieczu, (w:) I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, Warszawa, V, s. 393-409.

Sprawozdania z pierwszego etapu badań kurhanu koło wsi Ludgierzowice, pow. Trzebnica, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XIII, s. 16.

1972

Ludgierzowice, pow. Trzebnica, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XV, s. 34-36.

1974

Sprawozdanie naukowe z przeprowadzonych badań wykopaliskowych na kurhanie 2 w Ludgierzowicach pow. Trzebnica "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", XVI, s. 31-32.

1977

Dzieje Śląska na podstawie analizy ceramiki z wykopów na szczycie, (w:) Śladami dawnych wierzeń, s. 7-29.

 

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.