Pozycje bibliograficzne dla: Buchner Anetarec.: M. Petrescu Dimbovitcta "Der Arm– und Beinschmuck in Rumänien", "Przegląd Archeologiczny", t. 48, s. 158–160. 2000

rec.: Luboš Jiráň "Die Messer in Böhmen", "Przegląd Archeologiczny", t. 52, s. 193–196.
2004


rec.: M. Gedl "Die Halsringe und Halskragen in Polen"," Przegląd Archeologiczny", t. 55, s. 178-182.
2007

"Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza (Biskupin, 24-26 czerwca 2008)", "Przegląd Archeologiczny", t. 56, s. 167-171.
2008

rec.: H. Taras (red.) "Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu", "Sprawozdania Archeologiczne", t. 60, s. 475-485.
2008

wspólnie z P. Dąbrowskim "Grób kultury łużyckiej w Zębowicach, stan. 16, pow. Jawor", "Archeologiczne Zeszyty Autostradowe", z. 9, "Badania na autostradzie A-4", cz. VII, s. 65-83.
2009

rec.: M.S. Przybyła, W. Blajer "Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej miedzy Wisłokiem i Sanem", "Sprawozdania Archeologiczne", t. 61, s. 503-514.
2010

"Kompleks osadowy ludności kultury unietyckiej z wczesnej epoki brązu na stanowisku Domasław 10,11,12, gm Kobierzyce", Raport 2007-2008, t. I, s. 429-443.
2012

Legenda
–  Paleolit i mezolit
–  Neolit
–  Epoka brązu, okres halsztacki
–  Okres lateński, rzymski i wędrówki ludów
–  Średniowiecze
–  Prace o zróżnicowanej chronologii
–  Prace o charakterze ogólnym

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.