Przegląd Archeologiczny, Tom 22

Spis treści - Sommaire
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Bolesław GinterWydobywanie, przetwórstwo i dystrybucja surowców i wyrobów krzemiennych 
w schyłkowym paleolicie północnej części Europy środkowej
The Extraction, Production and Distribution of Raw Material and Flint Products 
at the Late Palaeolithic in the Northern Part of Central Europe - Summary

75
Artykuły - Articles
Janusz Ostoja-ZagórskiFrom Studies on the Economic Structure at hte Decline of the Bronze Age and 
the Hallstatt Peroid in the North and West Zone of the Odra and Vistula Basins
Z badań nad strukturą gospodarczą schyłku epoki brązu i okresu halsztackiego 
w północnej i zachodniej strefie dorzecza Odry i Wisły - streszczenie
123 
148
Artykuły - Articles
Elżbieta SzydłowskaZe studiów nad cmentarzyskami birytualnymi z przewagą grobów szkieletowych 
w kulturze łużyckiej
Zur Problematik biritualer Gräberfelder mit überwiegenden Körperbestattungen 
in der Lausitzer Kultur - Zusammenfassung
151 
169
Artykuły - Articles
Krzysztof WachowskiWagi i odważniki na Śląsku wczesnośredniowiecznym na tle porównawczym
Waagen und Gewichte im frühmittelalterlichen Schlesien, ein Vergleichstudim 
- Zusammenfassung
173 
203
Artykuły - Articles
Zygmunt Krzak"Almogaren", vol. II, 1971204Recenzje - Reviews
Tadeusz MalinowskiJiří Hrala, Knovizaka kultura ve střednich Čechách219Recenzje - Reviews
Zygmunt KrzakV. I. Gulaev, Drevnejšie civilizacii Mezoamerili219Recenzje - Reviews
Krzysztof WachowskiZdeněk Klanica,Předvelkomoravské pohřebišté v Dolních Dunajovicích222Recenzje - Reviews

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.