Przegląd Archeologiczny, Tom 12

Spis treści - Sommaire
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Kozłowski Janusz KrzysztofUwagi o przemyśle kampinijskim na Górnym Śląsku
Quelques remarques sur ľindustrie campignienne en Haute-Silésie - Sommaire

13
Artykuły - Articles
Gurba JanGrób kultury czasz lejowatych ze Starej Wsi w pow. lubartowskim
Une tombe de la civilisation des coupes en entonnoir de Stara Wieś, dist. le Lubartów 
- Sommaire
14 
16
Artykuły - Articles
Gurba JanGrób ceramiki sznurowej w Krzewicy w pow. tomaszowskim (woj. lubelskie)
Une sépulture de la civilisation de la céramique cordée découverte à Krzewica, distr. 
de Tomaszów Lubelski - Sommaire
16 
18
Artykuły - Articles
Ząbkiewicz-Koszańska H. AnnaDwa skarby brązowe z powiatu łęczyckiego
Deux dépôts en bronze du district de Łęczyca - Sommaire
18 
26
Artykuły - Articles
Ząbkiewicz-Koszańska H. AnnaO kilku naczyniach kultury łużyckiej późnej epoki brązu z Małej Wsi w pow. wieluńskim. 
Przyczynek do zagadnienia wpływów metalowych naczyń "węgierskich" na ceramikę łużycką
Quelques vases de la civilisation lusacienne de ľâge du bronze tardif de Mała Wieś, distr.
de Wieluń. 
Contribution à la question de ľinfluence des vases en métal "hongrois" 
sur la poterie lusacienne - Sommaire
27 
31
Artykuły - Articles
Woźniak ZenonCmentarzysko kultury łużyckiej w Chojnie-Golejewku w pow. rawickim
Un cimetière de la civilisation lusacienne de Chojno-Golejewko, distr. de Rawicz - Sommaire
31
116
Artykuły - Articles
Tetzlaffówna WandaPiec kultury łużyckiej z okresu halsztackiego ze Strzelec (stan. 3) w pow. mogileńskim
Un four de la civilisation lusacienne de la période de Hallstatt découvert à Strzelce 
(station No 3), distr. de Mogilno - Sommaire
117 
122
Artykuły - Articles
Kubasiewicz MarianSzczątki zwierzęce z okresu halsztackiego ze Strzelec (stan. 3) w pow. mogileńskim
Le matériel ostéologique de la période de Hallstatt livré par la station No 3 de Strzelce, 
distr. de Mogilno - Sommaire
123 
124
Artykuły - Articles
Piaskowski JerzyMetaloznawcze badania wyrobów żelaznych z okresu halsztackiego i wczesnolateńskiego,
znalezionych na Śląsku
Examination métallographique des produits en fer de la période de Hallstatt et du début
de la période 
de La Tène découverts en Silésie - Sommaire
124 
136
Artykuły - Articles
Durczewski DobromirKilka grobów z cmentarzyska kultury pomorskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Quelques tombes du cimetière de la civilisation poméranienne ďOstrów Wielkopolski 
- Sommaire
137 
144
Artykuły - Articles
Jasnosz StanisławWczesnośredniowieczna półziemianka w Górze, pow. poznański 
Une demi-cabane du haut moyen âge de Góra, distr. de Poznań - Sommaire
144 
150
Artykuły - Articles
Myczkowski KazimierzOgólne wyniki badań szczątków kostnych i skorup zwierzęcych z wczesnego średniowiecza, 
wydobytych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w latach 1950-1957 
Les résultats de ľexamen des restes ostéologiques et des mollusques du haut moyen 
âge livrés 
par la station Ostrów Tumski à Wrocław au cours des campagnes 
1950-1957 - Sommaire
150Artykuły - Articles
Zoll-Adamikowa HelenaZagadnienie konserwacji zabytków metalowych na terenie Wielkiej Brytanii
The question of conservation of metal objects in Great Britain - Sommaire
171 
171

K. Jażdżewski, J. KostrzewskiHenryk Ułaszyn, Praojczyzna Słowian, Łódź 1959175Recenzje - Reviews
J. GurbaActa Archaeologica Carpathica, Kraków 1959180Recenzje - Reviews
J. KostrzewskiKarol Kromer, Das Gräberfeld von Hallstatt, Florencja1959181Recenzje - Reviews

Wykaz nabytków bibliotecznych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego 
za lata 1958-1959
Les acquistions de bibliothèque de la Présidence de la Société Archéologique Polonaise dans 
les années 1958-1959 -- Sommaire

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.