Przegląd Archeologiczny, Tom 09

Spis treści - Sommaire
Autor/AutorzyTytułStronaSekcja
Kostrzewski JózefCzy państwo polskie zawdzięcza swe powstanie Gotom?
L`Etat Polonais doit-il son origine aux Goths? - Sommaire

6
Artykuły - Articles
Hiczerówna ZofiaPrzyczynki do handlu Polski z Rusią Kijowska. Z 27 ryc.
Contribution au commerce de la Pologne avec la Russie de Kiev. Avec 27 figures 
- Sommaire

21
Artykuły - Articles
Kołosówna ZofiaRadziecki sposób graficznego odtwarzania i mierzenia naczyń. Z 16 ryc.
Procédé soviétique de reconstruction et de mesurage graphique des vases céramiques. 
Avec 16 figures - Sommaire
23 
31
Artykuły - Articles
Lipińska AleksandraDwa naczynia kultury pucharów lejkowatych z Łękna, w pow. średzkim. Z 5 ryc. 
Deux vases de la civilisation des coupes en entonnoir de Łękno, distr. de Środa. 
Avec 5 figures - Sommaire
32 
35
Odkrycia - Discoveries
Szafrański WłodzimierzSkarb brązowy z IV okresu epoki brązowej z Poznania-Satrołęki. Z 19 ryc.
Un dépôt ďobjets de bronze da la IV-e période de l`âge du bronze de Poznań-Starołęka.
Avec 19 figures - Sommaire
32 
51
Odkrycia - Discoveries
Łuka Leon JanSkarb brązowy z V okresu epoki brązowej z Uścikówca, w pow. obornickim. Z 14 ryc.
Trésor d`objets de bronze de la V-e période de l`âge du bronze d`Uśeikówiec distr.
d`Oborniki. Avec 14 figures - Sommaire
52 
70
Odkrycia - Discoveries
Witkowska AlicjaHalsztacki skarb żelazny z Szczonowa, w pow. jarocińskim. Z 3 ryc.
Trésor hallstattien en fer de Szczonow distr. de Jarocin Avec 3 figures - Sommaire
71 
76
Odkrycia - Discoveries
Łuka Leon JanNowa forma okucia pochwy miecza kultury pomorskiej. Z 3 ryc. 
Nouvelle forme de bouterolle de la civilisation poméranienne. Avec 3 figures - Sommaire
76 
80
Odkrycia - Discoveries
Żak JanBrakteaty z Wapna, pow. wągrówiecki na tle porównawczym. Z 7 ryc. i 2 mapkami
Les bractéats de Wapno, distr. do Wągrowiec. Avec 7 figures et 2 cartes - Sommaire
80 
113
Odkrycia - Discoveries
Piaszykówna MariaZagadkowy przedmiot rogowy ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Kaliszu. Z 7 ryc
Un objet énigmatique en corne de la collection du Musée Municipal de Kalisz. 
Avec 7 figures - Sommaire
116 
122
Odkrycia - Discoveries
Dymaczewski AleksanderŚlady średniowiecznych smolarni w Wielkopolsce. Z 5 ryc.
Traces de goudronneries du moyen âge en Grande-Pologne. Avec 5 figures - Sommaire
123 
126
Odkrycia - Discoveries
Wiślański TaduszCzekan z guzikowatym obuchem z Chlewisko (pow. Inowrocław). Z 1 ryc.
Hache-marteau avec tête à bouton de Chleiska, distr. ďInowrocław. Avec 1 figure - Sommaire
127
128
Odkrycia - Discoveries
Jan ŻakSigurd Grieg: Gjermundbufunnet (Norske Oldfunn t. VIII). Oslo, 1947129Recenzje - Reviews
Jan ŻakAxel Steensberg: Ancient Harvesting Implemeuts, Københanvn, 1943133Recenzje - Reviews
Łuka Leon JanBibliografia prehistorii polskiej za rok 1949
Bibliographie de la préhistoire polonaise 1949
137Bibliografia - Bibliographie
J. KostrzewskiŚp. Prof. dr Roman Jakimowicz144Kronika - Chronicle
J. KostrzewskiBibliografia prac śp. Prof. Romana Jakimowicza 
Bibliographie des travaux de feu le prof. Jakimowicza
148Kronika - Chronicle
Burchardówna HalanaRośliny uprawne w pradziejach Polski.
Les plantes cultivées dans la préhistoire de la Pologne - Sommaire
153 
176
Artykuły - Articles
Kostrzewski JózefWytwórczość metalurgiczna w Polsce od neolitu do wczesnego okresu żelaznego. Z 47 ryc.
La production métallurgique en Pologne depuis le néolithique jusqu`au premier âge
du fer. Avec 47 figures - Sommaire
177 
211
Artykuły - Articles
Kostrzewska MariaWyroby kamienne kultury łużyckiej w Wielkopolsce w epoce brązowej i we wczesnym 
okresie żelaznym. Z 19 ryc.
Les outils en pierre de la civilisation lusacienne de l`âge du bronze et du premier âge 
du fer en Grande-Pologne. Avec 19 figures - Sommaire
214 
256
Artykuły - Articles
Malinowski TadeuszNarzędzia kowalskie okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Polsce. Z 29 ryc. i 2 mapkami
L`outillage des forgerons de la période de la Tène III et de la période romaine en Pologne. 
Avec 29 figures et 2 carte - Sommaire
258 
270
Artykuły - Articles
Slaski JacekWielka własność ziemska na obszarze wczesnośredniowiecznej kasztalanii gieckiej 
w X i XI wieku. Z mapką
La grande propriété foncière sur le terrain de l`ancienne châtellenie de Giecz au X ème et 
au XI ème siècle. Avec 1 carte - Sommaire
270 
278
Artykuły - Articles
Kietlińska AlinaKryteria klasyfikacji ceramiki w archeologii
Les critères de la classification de la céramique préhistorique - Sommaire
279 
286
Artykuły - Articles
Łęga Władysław Ks.Żuławy gdańsko-malborskie w świetle wykopalisk Z 9 ryc. i mapką 
Les bas-fonds de Gdańsk et de Malbork à la lumière des trouvailles préhistoriques.
Avec 9 figures et 1 carte - Sommaire
287 
296
Artykuły - Articles
Ząbkiewicz-Koszańska H. AnnaPrzyczynki do poznania pradziejów Wielkiej Łodzi i pow. łódzkiego. Z 41 ryc. i 4 mapkami
Contribution à la connaissance de la préhistoire de la ville de Łódź et du district de Łódź. 
Avec 41 figures et 4 cartes - Sommaire
296 
308
Artykuły - Articles
Jura AlbinPrądy rozwojowe w paleolicie Polski południowej. Z 8 ryc. i mapką
L`évolution des industries paléolithiques dans la Pologne méridionale. 
Avec 8 figures et 1 cartes - Sommaire
308 
314
Odkrycia - Discoveries
Nosek StefanZiemianka kultury ceramiki wstęgowej w Łężkowicach w pow. bocheńskim. Z 11 ryc.
Un fond de cabane de la civilisation de la céramique rubanée à Łężkowice, distr. de Bochnia. 
Avec 11 planches - Sommaire
315 
323
Odkrycia - Discoveries
Chmielewscy Maria i WaldemarGrób kultury amfor kulistych w Kuczynie, w pow. wrocławskim. Z 11 ryc.
Une tombe de la civilisation des amphores sphériques à Kuczyna, distr. de Wrocławek. 
Avec 11 figures - Sommaire
325 
329
Odkrycia - Discoveries
Wiatrolikówna ElaDwie siekierki wczesnobrązowe ze wschodniej Wielkopolski. Z 2 ryc.
Deux haches en bronze de la Grande-Pologne orientale. Avec 2 figures - Sommaire
329 
330
Odkrycia - Discoveries
Gajewski LeszekNowe zabytki kultury trzcinieckiej z Lubelszczyzny. Z 6 ryc.
Nouvelles trouvalles de la civilisation de Trzciniec du territoire de Lublin. 
Avec 6 figures - Sommaire
331 
346
Odkrycia - Discoveries
Jasnosz StanisławEtruskie naczynie brązowe z północnej Wielkopolski. Z 6 ryc.
Un vase étrusque en bronze du nord de la Grande-Pologne. Avec 6 figures - Sommaire
336 
340
Odkrycia - Discoveries
Filipowiak WładysławPóźnolateńskie naczynie grafitowe z Januszkowa w pow. inowrocławskim. Z 7 ryc. i 1 mapką
Un vase graphiteux de la période de la Tène III de Januszkowo distr. d`Inowrocław.
Avec 7 figures et 1 carte - Sommaire
341 
346
Odkrycia - Discoveries
Buratyński StanisławZespół narzędzi żelaznych z okresu lateńskiego (I w. przed n. e.) z Wyciąża w pow. 
krakowskim. Z 7 ryc.
U dépôt d`outils en fer de la période de la Tène III à Wyciąże, distr. de Cracovie. 
Avec 7 figures - Sommaire
347 
352
Odkrycia - Discoveries
Zielonka BonifacyCmentarzysko z okresu cesarstwa rzymskiego w Lachmirowicach w pow. inowrocławskim. 
Z 34 ryc. mapką i planem cmentarzyska
Un cimetière de la période romaine à Lachmirowice distr. ďInowrocław. Avec 34 figures 
- Sommaire
353 
386
Odkrycia - Discoveries
Abramowicz AndrzejW sprawie typologii i zasięgów kabłączków skroniowych.
Sur la typologie et l`expansion des arceaux temporaux - Sommaire
387 
389
Odkrycia - Discoveries
Nadolski AndrzejMiniaturowy toporek z grodziska w Tumie pod Łęczycą. Z 2 ryc.
Une hache-d`armes en miniature de l`enceinte fortifiée de Tum près de Łęczyca.
Avec 2 figures - Sommaire
389 
391
Odkrycia - Discoveries
Lewicki TadeuszŁyżwy z kości u ludów północno-wschodnich Europy w świetle notatki średniowiecznego 
pisarza arabskiego al.-Marwaziego (ok. r. 1120)
Patins en os chez les peuples de l`Europe du nord-est à la lumière d`une notice 
de l`écrivain 
arabe du moyen âge, al.-Marwazi (env. 1120) - Sommaire
392 
395
Odkrycia - Discoveries
Żurowski KazimierzUwagi na temat obróbki rogu w okresie wczesnośredniowiecznym. Z 8 ryc. 
Remarques sur le faconnage du corne dans le haut moyen âge. Avec 7 figures - Sommaire
395 
401
Odkrycia - Discoveries
Kamińska JaninaGród w Czerchowie w świetle wykopalisk. Z 29 ryc. 
L`enceite fortifiée de Czerchów à la lumière des fouilles. Avec 29 figures - Sommaire
402 
419
Odkrycia - Discoveries
Lech LeciejewiczJama dziegciarska w Młodzikowie pow. Środa. Z 4 ryc.
Une fosse à goudron à Młodzikowo, distr. de Środa. Avec 4 figures - Sommaire
420 
425
Odkrycia - Discoveries
Byrska EleonoraGrzebienie z Gdańska wczesnośredniowiecznego. Z 16 ryc.
Les peignes de Gdańsk an moyen âge. Avec 16 figures - Sommaire
426 
433
Odkrycia - Discoveries
Malinowski TadeuszBibliografia archeologii Polski za rok 1950
Bibliographie de la préhistoire de la Pologne de ľannée 1950
434Bibliografia - Bibliographie

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.