Informacje o czasopiśmie


Przegląd Archeologiczny

Czasopismo poświęcone archeologii przedhistorycznej i numizmatyce średniowiecznej


Redaktor czasopisma:
- obecny:  Bogusław Gediga
- byli redaktorzy: 1919–1969 Józef Kostrzewski; 1973 – 1989 Tadeusz Wiślański 
ISSN: 0079-7138
Język publikacji: polski, niemiecki, angielski, włoski, słowacki i czeski, hiszpański
Streszczenia w językach obcych : angielskim, niemieckim, rosyjskim

Kontakt:
przeglad.archeologiczny@gmail.com
telefon: +48 71 344 16 08 wew. 32


Redakcja „Przeglądu Archeologicznego” zmierza do publikowania na swoich łamach przede wszystkim większych monograficznych opracowań i studiów z zakresu archeologii pradziejów i wczesnego średniowiecza, głównie krajów europejskich, jak również metodologii i metodyki oraz historii badań archeologicznych. Przewidujemy również publikację wyników badań, będących rezultatem współpracy archeologów z badaczami głównie nauk przyrodniczych. Znaczące miejsce na łamach zajmują również recenzje i omówienia literatury oraz dyskusje i polemiki. Większość prac jest publikowana w języku polskim z obszernymi streszczeniami w języku przewidywanego głównego odbiorcy, a więc po angielsku, niemiecku i rzadziej już po rosyjsku i francusku. Prace archeologów sąsiednich krajów słowiańskich (Czech, Słowacji, ewentualnie Ukrainy i Rosji oraz Białorusi) mogą być publikowane w języku oryginalnym z obszernym streszczeniem w języku kongresowym. Wynika to z faktu przywiązywania dużej wagi do literackiej strony tekstów. Jak wiadomo, tłumaczenia nawet dobre są komunikatywne w szerszej skali międzynarodowej, ale wymagają przeważnie od posługujących się na co dzień danym językiem kongresowym wyrozumiałości. Przyjmowane do druku są wyłącznie teksty dotąd nigdzie nie publikowane, ani też w innej wersji językowej.

Czasopismo znajduje się w następujących bazach:
1. Index Copernicus Journals Master List
2. CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
3. BazHum
4. European Reference Index for the Humanities (ERIH)

menu

 
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
Centre for Late Antique and Early Medieval Studies
 
 
 
  search
Institute of Archaeology and Ethnology
of the Polish Academy of Sciences
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.