Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI – XII wieku w Europie Środkowo – Wschodniej

[spis artykułów]


Autor Tytuł Strona
Sławomir Moździoch Wstęp 5
Lech A. Tyszkiewicz Organizacja plemienno - grodowa, a państwowo - grodowa na przykładzie Łużyc i Śląska
Stammes - Burgorganisation und Staats - Burgorganisation am Beispiel von Lausitz und Schlesien
7

16
Zofia Kurnatowska Przemiany lokalnych ośrodków władzy w XI - XII wieku w Wielkopolsce
Veränderungen der lokalen Machtzentren im 11. - 12. Jh. in Großpolen)
21
27
Marta Młynarska - Kaletynowa Ośrodki kasztelańskie na pograniczu wielkopolsko - śląskim w XII - XIII wieku
Kastellaneiburgen auf den großpolnish - schlesischen-Grenzgebiete im 12. - 13. Jh.
31

42
Marek Dulnicz Sieć grodowa Mazowsza Płockiego w XI wieku
Das Burgennetz in Płock - Masovien im 11. Jh.
47
59
Lech Leciejewicz Ośrodki władzy państwowej w księstwie zachodniopomorskim w XII wieku
Machtzentren im westpommerschen Fürstentum im 12 Jh.
63
74
Eike Gringmuth - Dallmer Frühe Zentren im sudlichen Ostseegebiet zwischen Elbe und Oder 77
Petr Meduna K rekonstrukci vnitřni struktury hradské organizace Přemyslovců v severozápadnich Čechách
Zur Rekonstruktion der Innenburgorganisation der Premysliden in nord - westlichem Böhmen
91

105
Rudolf Procházka K vývoji a funkčnímu rozvrstvení hradů 11. - 12. století na Moravĕ
Zur Entwicklung und funktioneller Gliderung der Burgen des 11. - 12. Jahrhundert in Mähren
109

134
Andrzej Janeczek System grodowo - terytorialny Rusi halickiej w źródłach późnego średniowiecza
System der Burgterritorien in Halitscher Rus in spätmittelalterlichen Quellen Quellen
143

154
Bożena i Wojciech Dzieduszyccy Kruszwicki ośrodek władzy i jego przemiany w XI - XII wieku
Das Machtzentrum in Kruszwica und seine Veränderungen im 11. - 12. Jh.
159
170
Grzegorz Domański Niemcza Łużycka - centrum polityczno-gospodarcze w X - XIII wieku
Lausitzer Niemitsch - politisch - wirtschaftliches Zentrum aus dem 10. - 13. Jh.
173
183
Hansjürgen Brachmann Groitzsch - Zentrum einer frühen Landesherrschaft im sorbichen Siedlungsgebiet östlich der Saale 187
Ivana Boháčova Nové prameny k přemyslovskému hradišti ve Staré Boleslavi. Předbežná informace
New sources to the Přemysl dynasty's hillfort of the town Stará Boleslav. Preliminary report
201

217
Jan Frolík Chrudim v 11. a 12 století
Chrudim im 11. -12. Jh.
219
230
Jacek Poleski Dwa grodziska w Podegrodziu - problem kasztelanii sądeckiej
Zwei Burgen in Podegrodzie - zur Frage der Kastellaneiburg Sącz
235
255
Sławomir Moździoch Kasztelania bytomska - losy średniowiecznego ośrodka władzy
Kastellaneiburg Bytom - zur Gescichte des mittelalterlichen Zentres
261
290

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.