2018.11.06 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/11/18

OGŁOSZENIE

O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI

Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/11/18

 

1.    Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (50-118), ul. Więzienna 6, zwany dalej Zamawiającym, zawiadamia o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki w następującym zakresie:

Dostawa następującej publikacji:

 „Przegląd Archeologiczny”, tom 66 (2018)

- wraz z oprawą i dostarczeniem całego nakładu do siedziby Zamawiającego.

 

2.    Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia (termin, miejsce i sposób składania ofert, wymagania w stosunku do Wykonawców, kryteria oceny ofert itd.) określa zamieszczone wraz z ogłoszeniem Zapytanie ofertowe wraz załącznikami.

3.  Uprzejmie zapraszamy Wykonawców spełniających wszystkie wymagania określone w ww. dokumentach do składania ofert - najpóźniej do godz. 12.00 dnia 16.11.2018 r.

4.    Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zgodnie z treścią art. 4d ust.1 pkt 1 tej ustawy. 

 

 

Na oryginale podpisał:

                                                                Kierownik Zamawiającego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Druk oferty
Projekt umowy
Wykaz dostaw
Wykaz portfolia

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.