2016.09.01 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki. Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/21/17

01.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI

Znak sprawy: ZDN/IAiEPAN/W/21/16

 

Zgodnie z treścią art. 30a ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. r 96, poz. 615 z późn. zm Instytut Archeologii i Etnologii PAN Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu (50-118), ul. Więzienna 6, zwany dalej Zamawiającym, zawiadamia o zamiarze udzielenia zamówienia z dziedziny nauki w następującym zakresie:

 

skład, łamanie, przygotowanie do druku tekstów specjalistycznych, plansz, planów rekonstrukcyjnych, plansz reprodukcyjnych, wykonanie okładek do Atlasu historycznego miast polskich t. IV: Śląsk, zesz. 13: Wrocław o obj. 50 ark.wyd. w formacie B3

 

Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia (termin, miejsce i sposób składania ofert, wymagania w stosunku do Wykonawców, kryteria oceny ofert itd.) określa zamieszczone wraz z ogłoszeniem Zapytanie ofertowe wraz załącznikami.

 Uprzejmie zapraszamy Wykonawców spełniających wszystkie wymagania określone w ww. dokumentach do składania ofert - najpóźniej do godz. 12.00 dnia 12.09.2016 r.

 

Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zm.), zgodnie z treścią art. 4 pkt 8a tej ustawy.

 

                                                                                                           Na oryginale podpisał:

                                                                        Kierownik Zamawiającego

                                                                                                           Prof. dr hab. Sławomir Moździoch


Do pobrania:

Ogłoszenie
Zał.1 Druk ofert
Zal. 2 Zapytanie ofertowe
Zał. 3 Projekt umowy

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.