2014.09.09 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Numer ogłoszenia: 176589 - 2014; przetarg na dostawę publikacji

Wrocław, dnia 9 września 2014 r.

 

Zamawiający:

Instytut Archeologii i Etnologii

Polskiej Akademii Nauk,

Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

50-118 Wrocław, ul. Więzienna 6

Telefon: (071) 344 16 08

fax: (071) 344 33 52

znak sprawy ZP-3/W/IAiEPAN/14

 

 

 
 


                                                                                  

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                    

                                                                    

Wykonawcy

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy zamówienia na dostawę publikacji „Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy Środkowej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia”, udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZP-3/W/IAiEPAN/14, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

 

1. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy ZP-3/W/IAiEPAN/14, jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 Wykonawcy:

 

  Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok

     

2.     Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: ww. oferta zawierała najniższą cenę brutto realizacji zamówienia, tj. 8 029,35 (słownie: osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć zł 35/100) i spełniała wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.    Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1)   Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek,

2)   Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok,

3)   Łódzkie Zakłady Graficzne Sp. z. o.o., ul. Chemików 2, 95-100 Zgierz,

4)   Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa,

5)   Alnus Sp. z. o.o. ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków,

6)   “beta-druk” Rękas Bernadeta, ul. Tęczowa 84, 53-603 Wrocław,

7)   TOTEM.COM.PL SP. Z. O.O.” Sp.k., ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław.

4.     Punktacja przyznana ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

1)   Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek – 39,83 pkt,

2)   Partner Poligrafia Andrzej Kardasz, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok – 100 pkt,

3)   Łódzkie Zakłady Graficzne Sp. z. o.o., ul. Chemików 2, 95-100 Zgierz – 65,36 pkt,

4)   Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa – 45,30 pkt,

5)   Alnus Sp. z.o.o.. ul. Wróblowicka 63, 30-698 Kraków – 62,68 pkt,

6)   “beta-druk” Rękas Bernadeta, ul. Tęczowa 84, 53-603 Wrocław – 51,26 pkt,

7)   TOTEM.COM.PL SP. Z. O.O.” Sp.k., ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław – 87,90 pkt.

5.       Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3 lit. a ustawy, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawców.

menu

 
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza
 
 
 
  szukaj
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
sekretariat@arch.pan.wroc.pl
wykonanie
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, personalizacji reklam i analizy ruchu. Informacje o sposbie korzystania z witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Korzystając z tej strony, wyrażasz na to zgodę.